Artikler

 

Antal artikler: 69

LinkedIn gruppe information
Læs mere om LinkedIn gruppen Fleksjobber Netværket her ...
Læs mere >>
Artikel fra Fleksjobber Netværket
Er du i fleksjob eller vil vide lidt om indberetningerne til SKAT, så læs med her om skattekortet - ...
Læs mere >>
Artikel fra Fleksjobber Netværket
Der er mange spørgsmål om ferie at tænke på, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, og især hvis du er fleksjobber og har fået tilkendt et fleksjob. Derfor kan du her læse hvordan du bør forholde dig når du ønsker at holde ferie. ...
Læs mere >>
Artikel fra Fleksjobber Netværket
Værktøjskassen i jobcenteret indeholder remedier til mange af de opgaver man som jobcenter medarbejder har brug for, i ønsket om at hjælpe en borger i beskæftigelse til et fleksjob ...
Læs mere >>
Artikel fra Fleksjobber Netværket

Den statslige fleksjobordning

For at kunne få refunderet en del af lønnen på ansatte i fleksjob, ...
Læs mere >>

Artikel fra Fleksjobber Netværket
Virksomheder kan i og med deres CSR politik gøre en forskel for fleksjobbere på arbejdsmarkedet. Fleksjobber Netværket tror på, uanset hvilket handicap et menneske måtte have, er der altid en mulighed ...
Læs mere >>
Skift af sagsbehandler
Kan man skifte sagsbehandler? Hvad er der af regler på området? Hvad er en sagsbehandler? Links og gode råd. læs her i denne artikel handler om skift af sagsbehandler og henvender sig både til borgere, og fagpersonale ...
Læs mere >>
Ny ferielov 2020 trådt i kraft 1. september 2019
Som visiteret til fleksjob ordningen gælder ferielovgivningen også for dig. I denne artikel beskrives lovgivningen der træder i kraft t den 1. september 2020, men er allerede trådt delvist i kraft den 1. januar 2019. ...
Læs mere >>
Tilknytningen til arbejdsmarkedet
Fleksjobber Netværket i samarbejde med en coach/mentor udviklingskonsulen sat fokus på fleksjobbere (på alle timer) og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med samarbjedet er at få en forståelse for problematikkerne som fleksjobbere møder i deres søgen efter job, ...
Læs mere >>
Fleksjobber i foreninger
Hvilke muligheder er der hvis du er fleksjobber, for at arbejde i en forening? Hvilke regler er der på området, og hvilke parter skal involveres? ...
Læs mere >>