Socialøkonomiske virksomheder

JOBPARATE OG IKKE-JOBPARATE LEDIGE –  Målgruppen omfatter mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Jobparate ledige dækker over personer, der er i kontakt med jobcenteret og er blevet vurderet som parate til at varetage et ordinært job. Ikke-jobparate ledige omfatter personer, der i øjeblikket ikke kan arbejde på grund af helbredsmæssige eller sociale forhold. – Se listen her Kilde: DI.DK

København

Place de Bleu
Place de Bleu er en systue hvor etniske minoritetskvinder tilbydes opkvalificering indenfor syning og andre håndarbejdsteknikker såsom strik, hækling og broderi. Endvidere får kvinderne undervisning i arbejdsmarkedsdansk. Efterfølgende tilbydes kvinderne ansættelse på fleksible vilkår. Place de Bleu bliver på sigt en socialøkonomisk virksomhed.

Kofoeds Skole i København
Kofoeds Skole i København har siden 1928 hjulpet arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det gør Kofoeds Skole bl.a. gennem værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning og praktisk hjælp

Comeback Konsulenterne
Comeback Konsulenterne er personer, der har været gennem et Comeback til samfundet og nu er i job eller uddannelse. De har alle en fortid på kant med sig selv og ofte også på kant med loven. Nu deler de deres erfaringer som et tilbud til jobcentre, kommuner og institutioner, som har vanskeligt ved at håndtere unge og voksne på kant med sig selv og det omgivende samfund.

Incita
Incita er socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked – ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Incita, der er det tidligere revacenter i København, beskæftiger i dag cirka 90 medarbejdere: psykologer, socialrådgivere, læge, konsulenter med speciale i det rummelige arbejdsmarked, konsulenter med speciale i uddannelse.

Send flere krydderier
Send flere krydderier i København er en cateringvirksomhed der producerer lækker, anderledes og økologisk mad til virksomheder og privatpersoner. Virksomheden har til formål at skabe arbejdspladser og integrere etniske minoritetskvinder langt fra arbejdsmarkedet på det danske arbejdsmarked.

Amager Skovhjælpere
Amager Skovhjælpere er en socialøkomomisk virksomhed på Vestamager. Virksomheden beskæftiger sig med naturpleje, anlægsarbejde, dyrehold og publikums service. Det er en rummelig arbejdsplads, som inkludere mennesker, der af forskellige årsager befinder sig på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

SocialGoodStories
SocialGoodStories er et dansk initiativ, som arbejder for at finde produkter fra hele verden, der kombinerer høj kvalitet med en unik fortælling om socialt engagement.
Her kan man købe gaver af høj kvalitet og samtidig tage et socialt ansvar.
Læs portræt af SocialGoodStories: Klik her!

ACTIONTANK
ACTIONTANK er en socialøkonomisk designvirksomhed, der hjælper organisationer med at skabe sociale og miljømæssige forandringer gennem nye produkter, services og strategier.

Socialøkonomisk cykelkompagni
Socialøkonomisk cykelkompagni er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som driver virksomhederne Cykelven og Buddha Bikes
Cykelven Cykelven vil gøre det lettere at være cyklist i byen, ved at tilbyde ansatte på udvalgte arbejdspladser reparationer i arbejdstiden. Virksomheden arbejder via cykelfremme for et grønnere miljø, mere sundhed og glæde i hverdagen og skønnere byer. Cykkelven reinvesterer sit overskud, men bruger også mange midler på Afrikanske engagementer. Virksomheden ligger i København Ø.
Buddha Bikes
Buddha Bikes i København Ø er en socialøkonomisk virksomhed, som reparerer og sælger billige brugte cykler og skaber arbejdspladser til kriminalitetstruede unge.

Givrum.nu
Givrum.nu rådgiver ejere af tomme bygninger i administrative og praktiske problemstillinger forbundet med at tage bygninger i brug til mere eller mindre midlertidige aktiviteter. Virksomheden fungerer desuden som bindeled mellem ejere af tomme bygninger og brugere, der mangler plads. Givrum.nu samarbejder med alle, der har interesse for området, heriblandt kommuner, ejendomsselskaber, foreninger og virksomheder. Virksomheden ligger i København.

Allehånde
Allehånde er et socialøkonomisk cateringfirma, der give døve en mulighed for at komme i praktik eller arbejde inden for restaurationsbranchen.
Allehånde driver også Allehånde Café i København S.
Læs portræt af Allehånde: Klik her!

LOGIK & CO
LOGIK & CO er et prisbelønnet københavnsk byggefirma, som laver alt fra ophængning af hylder til totalrenoveringer.

Props & Pearls
Sundhedslounge for kvinder, der har særlige behov for hjælpemidler og rådgivning.

SPECIALISTERNE
IT-virksomhed, der udnytter kompetencerne hos autister.

Muhabet
Værested for psykisk syge indvandrere på Vesterbro i København.

Fødevarerbanken
er en non-profit humanitær organisation, hvor godt 35 frivillige medarbejdere er med til at videredistribuere overskudsfødevarer fra samarbejdspartnere i fødevarebranchen til en lang række hjælpeorganisationer i København.

Café Exit
Café Exit i Saxogade 5 er en café på Vesterbro i København er en aktivitet under foreningen Exit, der arbejder for indsatte og ex-indsatte.

Baisikeli
Baisikeli er en socialøkonomisk virksomhed, der leverer cykeludlejning og cykelrelaterede oplevelser i København. Baisikeli blev tildelt FDBs Socialøkonomiske årspris 2009.

Cafe Retro
Cafe Retro er en nonprofit café i København, hvor overskuddet går til humanitære projekter i tredjeverdenslande.

Media Now
Media Now var en københavns socialøkonomiske virksomhed indenfor webudvikling, brugervenlighed og grafisk design.
Virksomheden lukkede i juni 2016.
Media Now drev også portalen Køb Socialt DK, som fortsat  vil væretilgængelig.

Schwung
Schwung er en socialøkonomiske virksomhed på Nørrebro, som har specialiseret sig i TV-produktion, oversættelse og tolkning på tegnsprog. Virksomheden beskæftigre døve og har som formål at skabe mulighed for at døve får adgang til flere informationer.

Jobberiet
Jobberiet er et socialt initiativ under Center Nørrebro, der er en enhed under socialpsykiatrien i Københavns Kommune. VIrksomheden ønsker at  give udsatte borgere mulighed for aktivt medborgerskab gennem engagerende og bæredygtige produktionsopgaver i en socialt orienteret virksomhed. Jobberiet er i første omgang en virksomhed etableret i regi af Center Nørrebro, men det klare klare mål er at etablere en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, når omsætningen tillader det.

HKI – Hans Knudsen Instituttet
HKI – Hans Knudsen Instituttet HKI er en socialøkonomisk virksomhed med selskabstype som en erhvervsdrivende fond. Alle midler, som genereres gennem virksomheden, anvendes til metodeudvikling og øget indsats for at give alle mennesker en plads på arbejdsmarkedet.
Virksomhedn arbejder med mennesker med komplekse problemstillinger, hvor en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er kombineret med andre problematikker i forhold til bolig, misbrug, økonomi eller andet.

Multitaske
Multitaske var en socialøkonomiske virksomhed beliggende på Nørrebro i København, som producerer tasker af cykelslanger.
Læs portræt af Multitaske: Klik her!

KlarKurs
KlarKurs arbejder med social inklusion i forhold til arbejdsmarkedet. Overskuddet fra virksomheden bruges bl.a. til drift af ‘Café Sygemeldt’ og til højskoleophold for sygemeldte. Virksomheden ligger i København.

Social Food
er en ny måde at tænke udvikling af Afrika, fødevarerproduktion og socialt ivrksætteri på. Med den danske andelsbevægelse som forbillede, har Social Food som mål at udvikle Afrika. Social Food har butikker i Charlottenlund og på Frederiksberg.

mormor.nu
mormor.nu er en strikkevirksomhed på Frederiskerg som beskæftiger langtidsledige og udsatte kvinder. Virksomheden sælger hjemme- og maskinstrik til hele verden.

Plyssky
Plyssky er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiskberg, som støtter Mødrehjælpen og Home-Start (internat, hjælpeorganisationer til småbørnsfamilier). Det er Danmarks eneste web-shop med upcyclet og brugt børnetøj.

Caféen Cadeau
Caféen Cadeau er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, der drives af Frederiksberg Integrationsforening (FIF) og Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Overskuddet af driften går til humanitære og integrationsprojekter i ind- og udland. Café Cadeau danner ramme for et Drop-in-Center, med formålet at tilbyde nydanskere rådgivning på områder som økonomi, jura og sundhed samt at give mulighed for fortrolige individuelle samtaler.

All Ears Marketing (tidligere Tele Handelshuset)
All Ears er en virksomhed med en mission om at levere Danmarks bedste telemarketingydelser ved at uddanne og ansætte mennesker med synshandicap.

Bybi
Bybi er et københavnsk projekt som kombinere biavl med hjælp til socialt udsatte. ByBi vandt Socialøkonomisk Årspris i 2013.

YouMe Shopping 
er en 100 % non-profit forening drevet af frivillige, hvis formål er at samle penge ind til danske hjælpeorganisationer.
Gennem YouMe Shopping kan man købe kvalitetsvarer med attraktive rabatter – samtidig gør en del af beløbet automatisk til et velgørende formål.
YouMe Shopping donerer 75 % af alle indtægter til danske hjælpeorganisationer. De sidste 25 % går til at drive foreningen.

Help2HelpPilot
Help2HelpPilot er en anmeldelses- og jobportal for frivilligt arbejde. Help2helpPilots vision er at fremme frivilligheden i det danske samfund ved at nedbryde de barrierer, som foreninger, organisationer, selvejende institutioner og frivillige oplever.
Læs portræt af help2help: Klik her!

tiny gardens
tiny gardens er en socialøkonomisk virksomhed, der producerer og sælger vindueshaver. Virksomhedens formål er at give alle mennesker muligheden for at dyrke sin egen mad og opleve glæden herved samt at bidrage til at skabe arbejdspladser til folk, der står udenfor det normale arbejdsmarked.
Tiny gardens tilbyder en gennemtænkt og æstetisk løsning, der er udviklet på et bæredygtigt grundlag i alle henseender, som tager afsæt i genbrug, økologi samt social ansvarlig produktion og arbejdskraft.

Jobrotationsservice
Jobrotationsservice er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at skaffe ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og synliggør værdien af vedvarende kompetenceudvikling for de virksomheder, som Jobrotationssercice samarbejder med.

2ACT
Er en socialøkonomisk virksomhed med base i Urbanplanen i København S. Virksomheden vil gerne vinde licitationer i forhold til trappevask og rengøring i Urbanplanen og vil på sigt forsøge at skabe flere arbejdspladser til arbejdsløse i området.

Commerce & Culture
Commerce & Culture er en københavnsk socialøkonomisk virksomhed, som forbinder kreative mennesker fra den sydlige halvkugle med et globalt marked med det formål at forbedre deres muligheder væsentligt.

Center for Konfliktløsning
Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og en socialøkonomisk virksomhed (non-profit) beliggende på Frederiksberg.

GRO I BYEN
GRO I BYEN er en socialøkonomisk virksomhed i København, som arbejder for at gøre det nemt, sjovt og simpelt for alle i byen at gro noget af deres egen mad – direkte fra vindueskarmen.

Gadens Stemmer
Gadens Stemmer er en social virksomhed i København for borgere, som det ordinære arbejdsmarkedet ikke formår at rumme.
Gadens Stemmer tilbyder guidede byvandringer/kanalrundfarter og foredrag, med fokus på guidens personlige historie fra et liv på bagsiden af samfundet.

FDC PLUS
FDC PLUS er en event og rådgivningsvirksomhed, der aktivt arbejder socialt innovativt med netværksstrategier i nytænkende partnerskaber, som imødekommer sociale udfordringer hos udsatte børn og unge i alderen 6-30 år.

Horisont-amba
Horisont-amba er en socialøkonomisk virksomhed i København, der har til formål at understøtte skabelse af arbejdspladser for marginaliserede mennesker. Virksomheden fungerer som videns- og udviklingsfacilitatorer inden for socialpædagogisk, socialpsykiatrisk og omsorgsarbejde ledelse og organisationsudvikling og projektledelse.

Spisehuset Rub & Stub
Spisehuset Rub & Stub er en socialøkonomisk virksomhed under Dansk Flygtningehjælp, som ligger i centrum af København. Rub & Stub er blandt Europas, første spisehus, som aktivt arbejder for at bekæmpe madspild ved at bruge de fødevarer, som fødevareindustrien ikke får solgt.

Frugtplukkerne
Frugtplukkerne er en socialøkonomisk virksomhed i København med en vision om at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked, der giver bedre job- og uddannelsesmuligheder for sårbare unge mellem 18 og 30 år.

Kompostbudene
Kompostbudene er et grønt socialøkonomisk initiativ i København, der sætter fokus på nogle af de sociale udfordringer i samfundet som ledighed i blandt socialt udsatte. Kompostbudene har en vision om at gøre kompostering let og tilgængelig og ikke mindst sjovt for mennesker i byen og tilbyder i den forbindelse boligforeninger, etageejendomme og institutioner om at få hjælp til at komme i gang med affaldssortering af husholdningsaffaldet, kompostering, vedligeholdelse og hjælp til at bruge komposten lokalt.

Hotweb
Hotweb er en socialøkonomisk virksomhed i København, der tilbyder hosting.

Commerce & Kultur
Commerce & Kultur er en social virksomhed i København, der forbinder kreative mennesker fra det globale syd til det globale marked. Virksomheden samarbejder med udvalgte partnere og arbejde med en række projekter, der skal stimulere indkomstskabelse og fremme interkulturel dialog.

Pilot Film
Pilot Film er et produktionsselskab og en socialøkonomisk virksomhed i København, og flere af virksomhedens projekter, har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål og er “non-profit” projekter for Pilot Film, hvor et evt overskud vil blive geninvesteret i formålet/virksomheden.

Fountain House
Fountain House er et rehabiliteringstilbud til mennesker fra 18-60 år med psykiske problemer i København. Stedet tilbyder psykisk sårbare borgere et sted, hvor de kan genfinde og udvikle deres evner og ressourcer i deres helt eget tempo ved at indgå i en meningsfuld hverdag med fokus på uddannelse, arbejde og netværksrelationer, men der er i høj grad også fokus på sociale aktiviter.

WeShelter
WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden 1893. Indtil december 2014 hed virksomheden “Missionen blandt Hjemløse”. Virksomheden består af herbergene Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover drives værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center Amager.

Plan B
Plan B er en privat socialfaglig organisation i Valby, som siden 1999 har arbejdet med og i familier med en bred vifte af udfordringer, samt marginaliserede og utilpassede unge, der ikke kan rummes i det etablerede system. Plan B hjælper også kommunerne med at løfte den sociale opgave til gavn for samfundet.

Det Sociale Vaskeri
Det Sociale Vaskeri er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, hvis overskud støtter Kirkens Korshærs sociale arbejde, såsom varmestuer, herberger, samt meget mere.

Halmøhus
Halmøhus i København tilbyder familiebehandling til afsonere og deres familier for at forebygge sociale problemer og den negative sociale arv hos de dømtes børn. Ligeledes støttes familierne i inklusion i samfundet.

SydhavnsCompagniet
SydhavnsCompagniet i Sydhavnen i København har som formål at sikre sociale- og beskæftigelsesfremmende lokale indsatser samt at arbejde for at fremme netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet.

Cirkelines Æske
Cirkelines Æske er en genbrugsbutik der henvender sig til børn fra 0 – 14 år. Overskuddet fra Cirkelines Æske går til at hjælp hjemløse og misbrugere på fode igen.

One Funky Furniture
One Funky Furniture producerer konceptdesignede møbler, som specialfremstilles efter kundens ønsker og behov. Virksomheden tager socialt ansvar ved at  anvende genbrugstræ og ved at give en chance til mennesker, som ellers har svært ved at passe ind på arbejdsmarkedet.

I tråd med verden (ITMV)
“I tråd med verden” er startet i 2010 af KEA – Københavns Erhvervsakademi og Dansk Røde Kors som et integrationsprojektet, men visionen er at skabe en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder i Danmark. ITMV fungerer som et produktionsværksted for virksomheder, designere og kunstnere, der ønsker at få tilgang til gamle håndarbejdsteknikker som strik, hækling og broderi.

Huset DeltagerDanmark
Huset DeltagerDanmark i København er etableret som 100% uafhængig og selvstændig socialøkonomisk konsulent-, rådgivnings- og undervisningsvirksomhed. Virksomheden er startet af en række medarbejdere med en fortid i Tænketanken Cevea.

Sjælland

Helsenettet
Helsenettet i Brønshøj er en miljø og socialøkonomisk virksomhed, som arbejder på at skabe vækst, livskvalitet og sundhed.

EnergiCenter Voldparken
EnergiCenter Voldparken er en socialøkonosmisk virksomhed i Brønshøj for alle – unge såvel som ældre – der vil deltage i aktiviteter indenfor idræt, natur og kultur gennem mere end 50 frivillige foreninger.

Socialøkonomisk Mediehus
Socialøkonomisk Mediehus er en registreret socialøkonomisk virksomhed, Der er  er grundlagt af en gruppe af entusiastiske bladmagere, mediefolk og IT-nørder med ”Avis” i blodet. Virksomheden har en mission om at involvere udsatte personer og personer indenfor faggrupper med særligt vanskelige vilkår i sit virke gennem beskæftigelse og særlige opkvalificerende forløb.

ClearVision
ClearVision er en socialøkonomisk virksomhed i Rødovre, der arbejder med coaching og kommunikation. Virksomheden har speciale i coaching af mennesker med særlige udfordringer.

Young Global Pioneers
Young Global Pioneers er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Hellerup, der arbejder for at skabe netværk og indsigter for livet for unge mellem 18 og 22, der er nysgerrige på verden. Virksomheden arrangerer 3-ugers rejser til Indien, Kina eller Tanzania, hvor unge rejser sammen med jævnalderne fra en bred vifte af lande for at interagere, inspirere og blive inspireret samt at engagere sig i en varig globalt netværk.

Fonden Grantoftegaard

Grantoftegaard er en registreret social økonomisk virksomhed med landbrugsproduktion, herunder naturpleje, dyrehold, markdrift, gartneri. Salg og distribution af egne produkter, herunder Cafébutik og kantine. Besøgsvirksomhed, herunder hestevognskørsel og skoletjeneste. Grantoftegaard tilbyder aktivering, jobtræning og arbejdsprøvning, uddannelse, herunder uddannelse af elever, specialpædagogiske forløb for folkeskoleelever og praktikpladser for erhvervsskolelever.

Egebjerg Landsbyvirksomhed
Egebjerg Landsbyvirksomhed er en socialøkonomisk virksomhed, som vil agere fødselshjælper for iværksættere og ildsjæle i Egebjerg og omegn. Foreningens formål er at skabe et jobmæssigt fundament for arbejdsløse, handikappede, eller på anden vis besværede grupper, eller blot skabe arbejdspladser til gode for Odsherred generelt

Grennessminde
Grennessminde er en socialøkonomisk virksomhed i Taastrup, der er et bo- og uddannelsessted for unge med særlige behov mellem 16 og 30 år.
Virksomheden driver bl.a.  Det Økologiske Gartneri i Taastrup, Smede-FabrikkenDet Nye KøkkenGrøn Transportservice med el-bilerne og Grøn Service.

DropUd
DropUd i Taastrup er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt misbrugsbehandling/ dagtilbud til unge mellem 14-18 år.

LOBPA
LOBPA er en brugerstyret organisation – drevet som en socialøkonomisk virksomhed. Organisationen arbejder for at bevare og udbygge muligheden for, at mennesker med handicap kan leve et liv på samme vilkår som andre ved hjælp af borgerstyret personlig assistance (BPA).

Dorthe Mariehjemmet
Dorthe Mariehjemmet er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Hjemmet er en selvejende institution fra 1969 med 90 moderne plejeboliger. Dorthe Mariehjemmet er dannet med udgangspunkt i Mariehjemmenes ”ideologi” – nemlig at man ikke skal lave institutioner! Man skal lave hjem!

Foreningen Børns Trivsel
Foreningen Børns Trivsel i Herlev er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at fremme trivsel og sundhed for børn, unge og deres familier

SchoolsOnTheRun
SchoolsOnTheRun er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Birkerød, som arrangerer løbeevents i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund.

Dansk Graverings Center
Dansk Graverings Center er en socialøkonomisk virksomhed i Karlslunde, som siden grundlæggelsen i 1999 har udviklet sig til et af de største servicecentre for påsætning af logoer i Danmark. Virksomheden giver bl.a. gennem arbejdsprøvninger plads til mange af de mennesker, som ellers har haft svært ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom o. lign.

PakHuset
PakHuset er en socialøkonomisk virksomhed i Lyngby-Taarbæk, som indsamler og sælger gode ting, der kan genbruges. Drivkraften bag virksomheden er at sætte uudnyttede ressourcer i spil, både menneskeligt og miljømæssigt.

FA Stillads
FA Stillads i Lynge nord for København leverer stillads-løsninger til både private, virksomheder og større entreprenører og tager samtidig et stort socialt ansvar ved at løfte mennesker gennem praktikpladser og uddannelse i samarbejde med AMU, jobcentre og fængsler.

INSP!
INSP! står for ‘inspi­ra­to­rium’. Det, at insp’e — og er en foren­ing, der arbe­jder på at skabe et oplevelse­shus og cateringvirksomhed midt i Roskilde som en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger inden for medier, musik, mad, opkvalificering m.m.

Institut for Telemarketing (IFT)
IFT er en socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, der har som sit ubetingede mål at udvikle, uddanne og skaffe fast arbejde til personer, der i dag er arbejdsledige.

Sct. Hans Have
Sct. Hans Have er en forening, der bygger på principperne om socialøkonomisk virksomhed. Foreningen arbejder gennem cafedrift, koncerter, kunstudstillinger, plantesalg m.m. med rehabilitering, recovery og afstigmatisering af udsatte grupper (psykiatriske patienter, udsatte ledige borgere og flygtninge).

SOVI
SOVI er en social økonomisk virksomhed i Søborg, der beskæftiger voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Nautic Marine
Nautic Marine er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejer med at integrere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet gennem et forretningsmæssigt fokus på kursusvirksomhed.

Grandhøjen
Granhøjen i Nykøbing Sjælland er arbejder med en bred vifte af pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, heriblandt botilbud med fokus på forskellige problematikker, som f.eks. spiseforstyrrelser, autisme, skizofreni, borderline og stofmisbrug. Institutionen har 4 socialøkonomiske virksomheder, som omdrejningspunkt for sit arbejde: Nygårdens Gårbutik, Tjørneparkens køkken, Håndværkerteam og Hotel du vest.

Kilden
Den socialøkonomiske virksomhed, Kilden, har adresse på Esrum Kloster & Møllegård og tilbyder i tæt samarbejde med oplevelsesattraktionen særligt tilrettelagt uddannelse og beskyttet beskæftigelse.

Café Chaplin
Café Chaplin er en socialøkonomisk café beliggende i det gamle Helsingør. Udover at fungere som café og spiserestaurant er Café Chaplin et beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske og/eller fysiske handicaps og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og som ønsker større livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse.

Active Creative Team
Active Creative Team er en registreret socialøkonomisk virksomhed i boligområdet Nøjsomheden i Helsingør. Virksomheden er organiseret som en forening, hvis formål er, at aktivere medlemmerne fysisk og socialt i et forpligtende fælleskab og at gøre Nøjsomheden til et bedre sted.

Haverefugiet
Haverefugiet i Sorø arbejder med naturen som ramme for rehabilitering af stress. Refugiet har både have, skov og eng til rådighed og tilbyder haveterapiforløb til sygemeldte med arbejdsbetinget stress.

Oringegartneriet
Oringegartneriet ved Vordingborg producerer frugt, grønt, most og blomster, og er smatidig en social arbejdsplads, som har været en del af Vordingborg Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse siden 1997.

Danhostel Faxe
Danhostel Faxe er en socialøkonomisk virksomhed, der primært drives af mennesker med særlige behov. Udover overnatning (85 pladser) tilbyder Danhostel Faxe også faciliteter til afholdelse af konferencer og kurser og selskabslokaler.

Kulturhuset Leopold
Kulturhuset Leopold i Karise er en socialøkonomisk virksomhed, som skal drives sammen med unge mennesker, der på grund af betydelig nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Knithouse Denmark
Knithouse Denmark i Haslev ønsker at være Danmarks største socialøkonomiske webshop, der forhandler garn og strikkeopskrifter. Virksomheden vil samtidig gerne skabe arbejdspladser til flygtninge og indvandrere og inspirere andre små og mellemstore virksomheder til at ansætte mangfoldigt.

Café Havehuset
Café Havehuset Socialøkonomisk café i Frederiksborg Slotshave ved Hillerød. Café Havehuset drives af Brobygning Til Arbejdsmarkedet (BTA) i samarbejde med Jobcenter Hillerød. Målgruppen for medarbejdere i Café Havehuset er borgere, som har brug for afklaring, opkvalificering og/eller støtte til at komme i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

PixiBiksen
PixiBiksen er ensocialøkonomisk virksomhed med udspring i Kongelyset, og KFUM´s sociale arbejde i Slagelse. Produkterne er salg af tøj og ting til børn og deres familie.

Legehytten.dk
Legehytten.dk i Slagelse Legehytten.dk sælger danskproduceret kvalitetshåndværk til børnefamilierne. Virksomheden ønsker at tage et socialt ansvar og vil gerne være med til at gøre en forskel. Derfor samarbejder man med sociale værksteder og en produktionsskole omkring produktionen af udvalgte dele til virksomhedens legehuse.

Landliv
Landliv er en socialøkonomisk virksomhed i Holeby på Lolland, og fungerer som et partnerskab mellem Grønt Center, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Maglemølle Erhvervspark (Næstved Egnens Udviklingsselskab) og bp-u holding a/s, hvor direktøren kan inddrage medarbejdere fra disse virksomheder til løsning af opgaverne.

Forkanter
Forkanter er en socialøkonomisk virksomhed, med hovedsæde i Maribo, og derfor med en naturlig interesse i at skabe forkanter i Lollands og Falsters lokalsamfund.
Virksomheden er særligt optagede af børn og familier og hvordan man kan inddrage ALLE samfundets borgere i en meningsfuld hverdag.

Musholm Sport, Ferie & Konference
Musholm Sport, Ferie & Konference er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Kørsør, hvor et eventuelt overskud bruges på at understøtte et socialt formål om at tilbyde ferie- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap.

KulturCosmos
KulturhusCosmoser et mindre kulturhus midt i den lille stationsby Viby Sj., som skaber fællesskab på tværs af alder og interesser gennem aktiviteter med en kunstnerisk værdi i form af teater, livemusik og billedkunst. Huset har et socialt sigte, der favner de unge, som har brug for hjælp til kompetenceafklaring i forbindelse med uddannelse og arbejde.

Tværsam
Tværsam er en forening i Stege på Møn, der arbejder med genbrug af brugs-gave- og smykketing fra foreningens værksted. Som NGO har Tværsam arbejdet med Agenda 21 i 25 år og har således til formål at tilgodese sociale, miljømæssige og kulturelle tiltag, lokalt og globalt. Foreningen har i den forbindelse været involveret i adskillige lokale projekter samt i projekter i Afrika og Sydamerika. Tværsam har faste aftaler om at støtte fra bl.a. Amnesty og Mellemfolkeligt Samvirke.

Bornholm

Grennessminde Bornholm
Grennessminde Bornholm er en fondsbaseret, socialøkonomisk virksomhed, som driver dagtilbud som STU, ressourceforløb, praktikforløb og misbrugsbehandling samt højt specialiserede døgntilbud til særlige målgrupper. Grennessminde producerer også bornholmske fødevarer og laver bæredygtige produkter af bl.a. træ og metal. Grenesminde følgende dag- og døgntilbud: LyspunktetAspehusetSpringbrættet og Pilevang.

Bornholms Middelaldercenter
Bornholms Middelaldercenter er et videnpædagogisk oplevelsescenter, der arbejder med levende formidling af bornholmsk, dansk og europæisk middelalder. Oplevelsescentret er på 15 ha beliggende 500 meter fra Østerlars Rundkirke i den smukke bornholmske natur med skov, åløb og klippeløkke.

Bornholms Mosteri
Bornholms Mosteri fremstiller økologisk saft og most, og skaber samtidig jobs til socialt udsatte. Virksomheden sætter en ære i at rendyrke råvarens originale smag samt fremelske potentialet – naturligt såvel som menneskeligt. Produkterne sælges til førende restauranter i Norden.

Kærbygård
Kærbygård i Rønne er et privat socialøkonomisk virksomhed (RSV), som driver bosted for psykisk udviklingshæmmede borgere med særlige behov.

Fyn

Blomster Cafeen
Blomster Cafeen er en selvejende institution i Svendborg, hvis formål er at være et alternativt spisested for pensionister m.fl., et alkoholfrit tilbud til borgerne, et omsorgssted for mennesker med sociale, psykiske og fysiske problemer samt en arbejdsplads og et samlingssted for en bred kreds af frivillige medarbejdere. Blomster Cafeen drives i dag i samarbejde med KFUM’s sociale Arbejde og Fredens Sogns menighedsråd.

Superwerk
Superwerk er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed som sælger, restaurerer og redesigner genbrugstøj, møbler og kostumer i en charmerende fabriksbygning i Odense. Virksomheden arbejder meget med det rummelige arbejdsmarked. Superwerk laver desuden bestillingsopgaver i forbindelse med design af rum og objekter til virksomheder, institutioner og privatpersoner. Virksomheden er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde og er tidligere kendt under navnet KoFaUM design.

Cyke(l)Dellen
Cyke(l)Dellen er en socialøkonomisk virksomhed der er opstået gennem et arbejdsmarkedsprojekt under KFUM’s Sociale Arbejde i Odense, og fungerer som en underafdeling af Cafe Paraplyen i Odense. Projektet har til formål at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

GLASVÆRKET ved Odense Havn ApS.
GLASVÆRKET ved Odense Havn ApS. startede i august 2016 og vil på sigt gerne blive til en socialøkonomisk virksomhed, der ønsker at integrere udsatte eller “skæve” borgere i virksomheden.

Gamle Mursten
Gamle Mursten er en socialøkonomiske virksomhed ved Svendborg, som renser mursten og genbruge dem.

Det Gamle Værft
Det Gamle Værft – Øhavets Restaureringscenter er en socialøkonomisk virksomhed, der har formål er at fremme beskæftigelsen for unge med særlige læringsforudsætninger, samt at give folk, der har været borte fra arbejdsmarkedet i længere tid, en mulighed for at komme tilbage. Værket arbejder med at restaurere bevaringsværdige skibe, og forsøger at bevare og videreføre gamle håndværk.

Poppelgården
Poppelgården er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Ærø. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor landbrugsområdet, det grønne område og hestebranchen.
Poppelgården købte  i september 2012 Teglgården, der drives som økologisk landbrug.

DanskSimulatoren
DanskSimulatoren er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Odense. Virksomheden har udviklet DanskSimulatoren, der er et interaktivt online spil , som bruger en talegenkendelse til at analysere brugerens udtalevanskeligheder, og rette dem. Samtidig lader den brugeren øve sine færdigheder inden for konversation og kulturel viden.

Fix´n Bike
Fix´n Bike er en nyetableret virksomhed i Odense, som tilbyder cyklister et sikkerhedsnet, hvis uheldet rammer. Fix´n´Bike er sagt med andre ord cyklisternes svar på autohjælp. Virksomheden uddanner og ansætter medarbejdere med forskellige former for autisme.

Aarhus

ChangeMakers
er en socialøkonomisk virksomhed i Århus, der tilbyder opkvalificerende praktik-og kursusforløb til psykisk sårbare unge inden for en bred vifte af arbejdsområder.

Cafe Kaffegal
Cafe Kaffegal er en socialøkonomisk virksomhed i Århus, hvis mission er at skabe et bedre samfund for psykisk sårbare mennesker igennem faglig og social opkvalificering.

ØKOgal
Økogal er en socialøkonomisk frokostkantine og cateringvirksomhed og søstervirksomhed til Café Kaffegal. Virksomheden, r bygget op omkring 100% økologi og 100% hjemmelavet mad, arbejder ligeledes for at skabe jobs til psykisk sårbare mennesker.

Social Business House
Social Business House er et væksthus og rådgivningscenter i Århus, med speciale i udviklingen af det danske civilsamfund og den socialøkonomiske sektor.

fairbar
fairbar er cafe i Århus, hvor overskuddet går til humanitære projekter over hele kloden. Caféen er non-profit, og drives af frivillige.

KlosterCaféen 
KlosterCaféen er en anderledes café i hjertet af Aarhus, hvor klassisk mad lavet fra bunden, serveres af frivillige.

Kulturgyngen
Foreningen ‘Kulturgyngen’ er en social økonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der beskæftiger sig med netværksarbejde for arbejdsløse.

FO-Aarhus
FO-Aarhus er et oplysnings forbund, en socialøkonomisk virksomhed med en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events og meget andet..
Se også : www.folkeoplysningensby.dk

PixVision
PixVision er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der sælger professionelle ydelser indenfor grafisk design og webudvikling.

Vi er grønne
Vi er grønne er en grøn kontorforsyning i Aarhus, der leverer kontorartikler til virksomheder og private i Danmark.

Café Frida
Café Frida er en socialøkonomisk café i Aarhus med fokus på økologi og fairtrade. Målgruppen for caféens arbejde udsatte og marginaliserede unge kvinde i alderen 18-30 år, der ikke er blevet forankret i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

BOAS Specialister
BOAS Specialister er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Aabyhøj ved Aarhus. IT-virksomheden beskæftiger mennesker med en autisme profil/aspergers syndrom, der har haft vanskeligt ved at finde fod, der har haft vanskeligt ved at finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked på trods af deres mange styrker som høj intelligens, evnen til at arbejde vedholdende og deres unikke sans for detaljer, genkendelse af mønstre og deres strukturerede, logiske og kreative tankegang.

SOUL SHINE
SOUL SHINE er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus Midtby. Soulshine sælger vintagetøj og driver caféen SoulKitchen. Formålet er at skabe arbejdspladser til folk, der har været ramt af stress, depression eller anden psykisk sårbarhed.
Læs portræt af Soul Shine: Klik her!

BISTAD
er en forening som gennem drift af bistader i byen forsøger at genskabe den naturlige balance i økosystemet, en forening som producerer og sælger honningen fra biavlen lokalt, og en forening som ved at tilbyde fleksibelt og meningsfuldt arbejde for byens udsatte borgere udviser social ansvarlighed.

Teknologi i Praksis
Teknologi i Praksis er etableret som en almennyttig forening, med tilbud om rådgivning i forbindelse med valg og implementering af kommunikations- og velfærdsteknologiske løsninger til borgere i alle aldre. Virksomheden ligger i Aarhus.
Læs portræt af Teknologi i Praksis: Klik her!

Center for Digital Pædagogik
Center for Digital Pædagogik er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som beskæftiger sig med socialt arbejde i nye medier. Centret formidler viden om digital pædagogik og indgår bl.a. i samarbejdsprojekter med bl.a. kommunerne. Centerets formål er at sikre børn og unges tryghed og trivsel digitalt. Det sker gennem høj brugerinddragelse.Overskuddet investeres i det socialpædagogisk arbejde for udsatte børn og unge, med henblik på geninvestering i det digitale socialpædagogiske arbejde for børn og unge.

ANTV
ANTV er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er idealistisk, ikke-kommercielt og med udgangspunkt i en journalistisk praksis, der er såvel fair som debatskabende og nuanceret.  Virksomhedens primære aktivitet er at producere tv med fokus på fordybelse og eftertanke, hvor de primære interesseområde har været sundhed, psykiatri og handicapområdet.

Fundamentet
Fundamentet er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der tilbyder konsulentydelser – som webdesign og misbrugsbehandling til hjemløse.
Fundamentet står bag en række projekter og events, alle sat i værk med ønsket om at give udsatte en bedre tilværelse.

Verdens mest berejste pølsevogn
Verdens mest berejste pølsevogn er et eksempel på et socialt entreprenørskab, som har rejst verden rundt og skabt social forandring. Ellers tilbyder virksomheden Verdens met berejste pølsevogn også CSR- og iværksætterrådgivning, projektledelse og procesledelse, konceptudvikling, foredrag, bøger og leje af Verdens mest berejste Pølsevogn.

Borups Pakkeri
Borups Pakkeri i Skødstrup ved Aarhus er en familievirksomhed, som tager et særligt socialt ansvar i forhold til at ansætte mennesker med nedsat arbejdsevne. Borups Pakkeri udfører både store og små opgaver inden for pakning, montering og distribution.

Madpakke-online.dk og Verdenscafeen
Madpakke-online.dk og Verdenscafeen er en ny socialeøkonomisk virksomhed i Gellerup, der hjælper kvinder med anden etnisk baggrund. Virksomheden åbnede officielt d. 15. oktober 2014

Let us Together
Let us Together er en registreret socialøknomisk virksomhed bygget op omkring et socialt networking site, der ønsker at minimere isolation og at forbedre menneskers mulighed for livskvalitet og socialt inkludere.

Flexjob.nu
Flexjob.nu består af flere forskellige socialøkonomiske HR-virksomheder, som primært arbejder med arbejdstagere, der er visiteret til fleksjob.
Virksomheden har afdelinger i Aarhus, Kolding og Esbjerg.

Kantinen på Lær Dansk
Kantinen på Lær Dansk er en socialøkonomisk virksomhed, der ligger på Danmarks største sprogcenter i Aarhus. Kantinen drives af Integrationsnet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp. Kantinen tilbyder god mad lavet fra bunden til de ca. 5000 kursister, som årligt er tilknyttet og leverer også mad ud af huset. Køkkenet dufter af alverdens krydderier og emmer af mangfoldighed, fordi der er mange forskellige borgere i opkvalificerings- og afklaringsforløb indenfor køkken-/kantinearbejde.

Actura
Actura Robotcenter er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som vha. innovation, teknologi og kreativitet skaber arbejdspladser for unge med autisme.

Café Parasollen
Café Parasollen er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Viby J hvis formål er at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Gallojob
Gallojob opretter og formidler jobmuligheder på særlige vilkår som et tilbud både til jobsøger og arbejdsgiver. Gallojobs målgruppe er førtidspensionister, som har fået førtidspension primært på baggrund af et sårbart sind.

KidUp
KidUp hjælper danske forældre med både at spare penge og tjene penge ved at leje og udleje børneudstyr igennem en proffesionel og vedkommende platform.

Hjælperne.dk
Hjælperne.dk, der holder til i Aarhus og Skanderborg,er et serviceorgan, der formidler kontakt mellem studerende og ældre. Hjælperne løser opgaver, som strækker sig fra IT og rengøring, til havehjælp og indkøb.

Midtjylland

GROWING TREES NETWORK
GROWING TREES NETWORK arbejder med plantning af træer til sikring af rent drikkevand og renere luft.
Facebookside
Youtube film om GROWING TREES NETWORK første spadestik
Youtubeklip om folkeskovskonceptet

Kultur Bazaren IVS
Kultur Bazaren IVS er en socialøkonomisk virksomhed i Hinnerup, som har til formål at omdanne gamle brugte møbler til unikke, specialdesignede, brugbare og forholdsvist billige kvalitetsmøbler. Ansatte i virksomheden vil være en gruppe af særligt udsatte flygtninge, der har interesse, erfaring eller på anden måde kan gøre brug af håndværksmæssige og kreative kompetencer. Starter d. 4. august 2014.

Hertha Bofællesskaber og Værksted
Hertha er et socialt fællesskab og en registreret socialøkonomisk virksomhed i udkanten af Herskind, 20 km. vest for Århus. Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker.

Minijobs
Minijobs formidler alle de mindre jobs, der er for små til en fuldtidsansættelse – og for store til ikke at blive løst.
Platformen arbejder ud fra ideen om, at vi i Danmark har enorme, skjulte ressourcer. Der er masser af arbejde, der aldrig bliver udført, for vi kender ikke altid den rette til jobbet. Platformen formidler kontakt mellem, de der kan tilbyde, og de der kan udfører mindre jobs.

Kafé Kolind
Kafé Kolind i Kolind på Djursland er et åbent socialt værested/en socialøkonomisk virksomhed, som drives af KFUM’s Sociale Arbejde. Caféens formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats, samt bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Cre8toU
Cre8toU er en innovationsvirksomhed i Kolind på Djursland, der beskæftiger sig med design, udvikling og produktion af tøj til mennesker med handicap, både damer og herre.

Café Campus
Café Campus er en socialøkonomisk virksomhed i Rønde på Djursland, hvor personalet er unge er på kanten af arbejdsmarkedet. VIrksomheden tager hensyn til de unges handicaps, sociale- og kulturelle udfordringer. Café CampusUS indgår også som et studietilbud og samlingssted for de unge på uddannelses­institutionerne i Rønde. Caféen er drevet af PGU Rosenholm i samarbejde med lokale interessenter. Ungdomsskolen, Viden Djurs, Rønde Gymnasium, Rønde Skole og Arbejdsformidlingen Aps m.fl.

GAIA Museum
GAIA Museum i Randers er en kulturvirksomhed, der udstiller og formidler outsiderkunst uden forbillede, som indeholder en udsøgt café, et produktivt rammeværksted, en butik, et kreativt værksted og en kunstuddannelse under Særlig Tilrettelagt Uddannelse. GAIA Museum er et hus, med en medarbejderarbejderstab på 50 mennesker med særlige behov og et personale med vidt forskellige fagkundskaber.

SE Randers
SE Randers er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, hvor målet er at skaffe job, indkomst og arbejdsidentitet til fleksjobbere.

CSR gruppen
CSR gruppen i Randers arbejder for et rummeligt arbejdsmarked, hvor man udover at hjælpe virksomhedens kunder også giver plads til medarbejdere, der skal tilbage på arbejdsmarkedet.

Brændpunktet
Brændpunktet er Viborgs første socialøkonomiske virksomhed. Caféen er etableret i Borgerhuset Stationen og er drives af et team af medarbejdere, ansat på særlige vilkår. Caféen Vi lægger stor vægt på service, kvalitet, hvor bæredygtighed er i fokus.

Nørremarken
Nørremarken er en socialøkonomisk virksomhed under Viborg Kommune, der giver plads til alle med udfordringer i livet!

Café Borgen
Café Borgen er en social-økonomisk virksomhed/café i Spøttrup, som hjælper mennesker, der gerne vil ud på arbejdsmarkedet og som har brug for særlig støtte til at komme i gang.

Tradehub
Tradehub i Viborg er en socialøkonomiske virksomhed der hjælper forretninger til succes med deres online forretning. Vores tilgang er at rådgive omkring online forretning herunder, SEO, konverterings -optimering, Affiliate, webplatforme, video, foto, responsive web design, retention, rebranding, facilitering, programmering samt mange flere områder. Tradehub drives af de digitale viceværter som giver gratis rådgivning.

FlexFabrikken
FlexFabrikken er en socialøkonomisk virksomhed i Viborg, som tilbyder forskellige ydelser indenfor administration, marketing, regnskabsassistance og HR, og samtidig søger at give flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at få en indholdsrig hverdag.

Handigood
Handigood i Skive opfinder og udvikler hjælpemidler til ældre og og mennesker med forskellige typer af handicap. Virksomheden har bl.a. udviklet Easy-Up, som er et apparat, der ved hjælp af vakuum kan fastholde genstande som f.eks. flasker og dåse, og derved gør det muligt at åbne f.eks. så mennesker der har få kræfter eller kun kan bruge en hånd har mulighed for at åbne dem.

Skelhøje Købmandsgaard
Skelhøje Købmandsgaard er en socialøkonomisk virksomhed i Skelhøje der indeholder både købmandsbutik, café, galleri samt turistservice og information.

Havredal Have og Anlæg
Havredal Have og Anlæg er en socialøkonomisk virksomhed i Karup, der er opstået, ved at uddannelsesinstitutionen Det ny Havredal har brug for en praktik, som er i tæt nærhed til skolens personale, men hvor eleverne alligevel kommer tættere på virkeligheden. Havredal er et samlet helhedsorienteret uddannelsessted for unge med særlige behov i alderen 16-25 år. De unge kan have boglige og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Sundhedscafeen
Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp – driver Sundhedscafeen, som ligger i Sundhedshuset i Horsens. Cafeen tilbyder a la carte mad lavet fra bunden til Sundhedshusets ansatte og besøgende. Langt de fleste medarbejdere er kommet til Danmark som flygtninge og har ofte svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. Men i Sundhedscafeen får de mulighed for at få noget arbejdserfaring mens de træner deres danskkundskaber. Overskuddet går til at finansiere integrationsrelaterede indsatser i DK samt til indsatser i verdens brændpunkter; minerydning, genopbygning samt akut nød.

Skyhatt
Skyhatt er en socialøkonomisk virksomhed, der siden 2007 har serveret 100.000vis af hjemmelavede måltider og drikkevarer på de største kultur- og firmaarrangementer i Danmark.

Velling Koller Camping & Hotel
Velling Koller Camping & Hotel i Bryrup er omdannet til en socialøkonomisk virksomhed i april 2013. Udover det lille hotel med 13 værelser og campingpladsen driver virksomheden også Restaurant Velling Koller og Café  Berthel.

Living by Heart ApS
Living by Heart ApS er et socialøkonomisk anpartsselskab i Ry stiftet i august 2013. Virksomheden har en social og en miljømæssig mission, og anpartsselskabets overskud geninvestere i udviklingen af det samfundsnyttige formål. Virksomheden Virksomheden fremstiller boliginteriør ud af rest- og affaldsmaterialer. Ved at genanvende materialerne i nye, lækre boligprodukter er Living by Heart med til at skåne miljøet for affald og forurening.

Liv i Landsbyen
Liv i Landsbyen er et socialøkonomisk projekt med deltagelse af landsbyerne Alken, landsbyer Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup.
Projektets formål er at forbedre livskvaliteten for udsatte borgere ved at lave meningsfulde aktiviteter og arbejdspladser, og samtidig skal projektet være et fundament for en ny udvikling i de fem landsbyer.
Købmandsbutikken i Alken er en del af projektet.

Sterk
Sterk er baseret i landsbyen Salten uden for Silkeborg. Virksomheden står for kantinedriften på Silkeborg Handelsskole, hvor 10 fleksjobbere er ansat. Planen for virsomheden er på længere sigt at overtage flere kantiner og caféer i området og drive kursus- og feriecenter, for borgere med særlige behov. Virksomheden deltager i Det Sociale Vækstprograms tredje runde.

UPdesign Aps
UPdesign ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, der laver bæredygtig indretning og redesign og søger at skabe arbejdspladser til psykisk sårbare mennesker. Virksomheden gør meget ud af samskabende processer.

Assistanze
Assistanze er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som tilbyder virksomheder og foreninger, at varetage opgaver indenfor: økonomi/bogføring, telefonpasning, mødebooking, markedsføring, udarbejdelse og vedligehold af hjemmesider samt pasning af sociale medier. Hovedparten af medarbejderne hos Assistanze er ansat i individuelt tilpassede fleksjob, med mulighed for progression i de enkelte job. Herudover arbejder Assistanze også på, at skabe jobåbninger eksternt i andre virksomheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

DiiG & MiiG
DiiG & MiiG er en socialøkonomisk virksomhed i Bording. Virksomheden producerer AcerBike og løser vi også produktionsopgaver indenfor træindustrien helt ned i 50-100 stk. Virksomhedens produkter er lavet af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, det kan være flexjobbere, personer i jobtræning osv.

DSI Rosenbedet
Rosenbedet i Brande er en selvejende institution, der drives som socialøkonomisk virksomhed. Rosenbedet udfører pakke- og montageopgaver, samt mindre sy-opgaver for en række virksomheder.

Madtjansen
Madtjansen i Kibæk syd for Herning er en socialøkonomisk virkrsomhed, der leverer sunde og velsmagende måltider til hverdag og fest og samtidig skabe praktikpladser for en række mennesker på kanten af uddannelses– eller arbejdsmarkedet.

Skiftesporet
Cafe Skiftesporet er en socialøkonomiske virksomheder i Herning, som er inddragende og ansvarlig i sit virke, ved blandt andet at skabe arbejdspladser for personer, der er svagt tilknyttet og mere eller mindre marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet.

Daghøjskolen Sydvestjylland
Daghøjskolen Sydvestjylland i Esbjerg er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Daghøjskolen arbejder målrettet på at styrke deltagerens faglige og sociale samt fysiske og psykiske kompetencer, således at den enkelte øger sine muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet

Syd Danmark

Pattern Like
Pattern Like er en socialøkonomisk virksomhed i Vejle, som har til formål at tilbyde beskæftigelse til folk med funktionsnedsættelse pga. psykiske problemstillinger og samt stress. Virksomheden arbejder med design og producere produkter i form af accessories og boliginteriør, og specialet er blevet alternativ julepynt.

Café Bonita
Café Bonita er en socialøkonomisk virksomhed i Billund, hvis mission bl.a. er at skabe jobs for personer med begrænsning i deres arbejdsfunktion.

Veganic
Veganic i Fredericia er Danmarks eneste 100 % veganske shop. Virksomheden har fokus på dyrevelfær, bæredygtighed, miljøet og sundhed.

BeeLiving
BeeLiving er en opstartende socialøkonomisk virksomhed i Kolding, der arbejder med biavl og honningproduktion, hvor man inddrager mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

SlotssøBadet
Slotsbadet i Kolding byder på oplevelser for hele familien, varmvandstræning, events året rundt. Badet er borgercenter for Kolding Kommune, praktiksted for forskellige uddannelsesinstitutioner og har ansatte i flexjob og skånejob.

Tape_7 Productions, Den Internationale Gyserskole & Filmværksted Kolding
Tape_7 Productions er et filmproduktionsselskab, der driver socialøkonomisk virksomhed gennem sit arbejde med særligt arbejdsløse  unge mellem 15-29 år.

Kolding Pak
Kolding Pak er i 2011 af undertegnede Hugo Kold med henblik på at blive en. Virksomheden arbejder for at integrere nogle af de unge og dårligst stillede borgere i det private arbejdsmiljø i K olding Kommune.  Kolding Pak giver disse borgere en vejledning og opkvalificering til, at kunne bestride et normalt job og et normalt arbejdsliv på lige vilkår med andre borgere.

Temashop.dk
Temashop er en online shop med base i Fredericia, som sælger kostumer, udklædning og tilbehør. Virksomheden beskæftiger 15 personer, herunder også udsatte medarbejdere. Temashop har pt. 2 døve ansat på lageret og 1 med gigtproblemer.

De Sociale Innovations Entreprenører
De Sociale Innovations Entreprenører i Fredericia er en erhvervsdrivende fond, som drives som en socialøkonomisk virksomhed. Fonden udvikler og drifter målrettede beskæftigelsesrettede indsatser med et socialt fokus for socialt udsatte mennesker, så de opnår en plads på arbejdsmarkedet. De Sociale Innovations Entreprenører tilbyder endvidere konsulent- og undervisningsopgaver for frivillige og kommunale organisationer, herunder puljeansøgninger.

Butik Unik
Butik Unik er en socialøkonomisk virksomhed i Haderslev. Den drives ved hjælp af frivillige, og overskuddet anvendes til socialt arbejde.
Butik Unik hører under Café Parasollen i Haderslev, der er en del af KFUM´s sociale arbejde.

Den Blå Oase
Den Blå Oase er en socialøkonomisk virksomhed i Aabenraa ejet af Blå Kors. Virksomheden beskæftiger sig med genbrug og har midlertidigt herberg i vintermånederne.

Recoveryteamet
Recoveryteamet er en social økonomisk enkeltmands virksomhed i Esbjerg, som arbejder med recovery i fokus for unge og voksne psykisk sårbare.

Foreningen Koppen og Igenbrug 
Foreningen Koppen og Igenbrug er to registrerede socialøkonomiske virksomheder i Varde. Koppen er en ”coffee to go” butik med kvalitetskaffe og andre varme drikke til at tage med eller nyde på stedet. Igenbrug er en genbrugsbutik med salg af brugt tøj, møbler, bøger, pynteting m.m.. Virksomhederne, der hovedsagligs drives af frivillig arbejdskraft, er en del af KFUM´s sociale arbejde, og overskuddet går til socialt arbejde i Varde.

Café Skiftesporet – Kirko ApS
Café Skiftesporet – Kirko ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Bramminge, der har til formål at skabe arbejdspladser til social sårbare mennesker, herunder mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår samt andre grupper, der ikke umiddelbart kan inkluderes på det danske arbejdsmarked.

Dyrehøj Boergeder
Dyrehøj Boergeder er et gedebrug i nærheden af Herning, som arbejder på at blive en socialøkonomisk virksomhed for tidligere soldater og andre med PTSD (posttraumatic stress disorder), angst, depression, eller lignende sygdomme. Formålet med den socialøkonomiske del, er først og fremmest at hjælpe langtidssygemeldte med at komme tilbage til “livet” igen, og senere arbejdsmarkedet, samt at skabe interesse og nysgerighed for at kopiere konceptet andre steder i landet.

Nordjylland

Huset Venture Nordjylland
Huset Venture Nordjylland i Nørresundby er en socialøkonomisk virksomhed som tilbyder arbejdspladser til mennesker, der af forskellige helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage almindeligt fultidsarbejde. Virksomheden løser bl.a. opgaver indenfor økonomi & administration, IT & grafisk arbejde og kompetenceudvikling i form af afklaring og kurser.

Skovsgård Hotel
Skovsgaard Hotel er en socialøkonomisk virksomhed, som driver hotel- og restaurationsvirksomhed i Skovsgård i Nordjylland. Skovsgård Hotel blev tildelt FDBs Socialøkonomiske årspris 2011. Skovsgaard Hotel er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”.

Råd & Dåd
Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo- og arbejdsmuligheder, udfra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ”ræset” på arbejdsmarkedet. Er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”.

Købmandsgården
Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper. Den ligger tæt på Brovst i Nordjylland. Er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”

Attrup Camping
Attrup Camping er en idyllisk beliggende campingplads i landsbysamfundet Attrup med udsigt over Limfjordens naturreservater og Attrup Havn. Attrup Camping er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”.

Attrup Havnecafé 
Attrup Havnecafé er en socialøkonomisk virksomhed beliggende på Attrup Havn ved Limfjorden. Attrup Havnecafé er et samarbejde mellem Attrup Borgerforening, Attrup Bådelaug og de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”. Caféen drives af ansatte på særlige vilkår i tæt samarbejde med frivillige og Jammerbugt Kommune.

NordVirk

NordVirk i Aabybro i Nordjylland er en socialøkonomisk virkomhed, der tilbyder ideelle udviklingsrammer for personer med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) eller lignende udviklingsforstyrrelser. Virksomheden er baseret på donationer af brugt IT, som renoveres og videresælges eller genbruges. NordVirk udfører også konkrete IT-supportløsninge.

Ud af Labyrinten
Ud af Labyrinten er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Dronninglund som har til formål, at hjælpe mennesker der af den ene eller anden årsag er låst fast i labyrinten til selvhjælp.

Re-cykel ApS
Re-cykel ApS er en socialøkonomisk virksomhed med et socialt formål, hvor overskuddet geninvesteres i virksomheden og/eller bruges til økonomisk støtte for unge, som er på vej i uddannelse eller på arbejdsmarkedet i Jammerbugt Kommune. Virksomheden forestår indsamling af tilvejebragte cykler i hele landet. Denne aftale er gennemført med Gjensidige Forsikring. Cyklerne istandsættes og videresælges online.

Hjortdal Købmand AMBA
Hjortdal Købmand AMBA er en socialøkonomisk virksomhed Jammerbugt Kommune. Det er en lokal købmand med to målsætninger, der understøtter hinanden. Den ene er købmandsdrift og den anden er et arbejdsrettet tilbud for unge med psykisk sårbarhed.

Frivilligjob.dk
Formidlingsside for ulønnet, frivilligt arbejde inden for den sociale sektor. Foreningen FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) står bag portalen.

Kaffé Fair
Kaffé Fair i Aalborg er en socialøkonomisk virksomhed drevet af unge, der er kommet lidt skævt ind på tilværelsen. Kaffé Fairs filosofi er, at de unge lærer i et reelt arbejdsmiljø. I caféen er de omgivet af uddannede kokke, der har særligt fokus på, at oplære og hjælpe videre i livet.

Råt&Godt
Råt&Godt er et socialtøkonomisk værksted i Aalborg, der motivere, styrker og ruster udsatte unge socialt og fagligt til job og/eller ungdomsuddannelse gennem arbejde i værkstedet.

Donago
Donago er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg, som hjælper velgørende organisationer med at indsamle endnu flere penge, så de kan gøre verden til et bedre sted. Virksomheden udvikler Donago applikationen, hvor brugerne via deres fysiske aktivitet optjener penge til et velgørende formål efter eget valg.

Butik 21
Butik 21 er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg og er del af Cafe Parasollen, KFUMs sociale arbejde. Butikken sælger retro- og genbrugsvarer og søger at skabe meningsfuldt beskæftigelse til udsatte.

Café Kox
Café Kox i Brønderslev drives som en socialøkonomisk café af AOF Vendsyssel. De ansatte i cafeen kan have nedsat arbejdsevne mange af forskellige årsager. Læs Portræt af Café Kox

Vrå Bryghus
Vrå Bryghus er en socialøkonomisk virksomhed i Vrå, der har som mål at skabe nye arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet.

PMU 
PMU i Sindal er en socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder unge med særlige behov en god begyndelse på voksenlivet.
I PMU får den unge afprøvet og udviklet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid.

Nr. Vesterskov
Nr. Vesterskov i Dybvad er en registreret socialøkonomisk virksomhed med landbrug, snedkeri, gartneri, heste o.m.a., Virksomheden hjælper unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation.

GenVirk
GenVirk er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Mors, som udvikler og fremstiller produkter af genanvendte materialer. Alle i virksomheden er ansatte og overskuddet går til at skabe gode produkter og gode arbejdspladser.

Topvirk
Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, med opstart i januar 2012. Virksomheden arbejder for at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår, ved at drive forskellige former for erhvervsvirksomhed, herunder uddannelses- og udviklingskurser og afklaringsforløb.

Knivholt
Knivholt Hovedgaard i Frederikshavn etablerede i juni 2015 en socialøkonomisk virksomhed. Knivholt er en kulturinstitution, med levende formidling af historie, arkitektur, kultur og natur. Virksomheden tilbyder en vifte af arrangementer og aktiviteter og stiller også lokaliteter til rådighed for virksomhede, foreninger, institutioner og private, der ønsker at være en del af det spændende miljø på og omkring Knivholt Hovedgaard.

JyllandsAkvariet
JyllandsAkvariet i Thyborøn er en turistdestination med op til 50.000 årlige besøgende, som samtidig tager et socialt ansvar for mange unge med forskellige udfordringer.

Jan Tex
Jan Tex er en socialøkonomisk viksomhed og kiosk i Løgstør.