Beregning af fleksløntilskud

Hvad er flekslønstilskud?

Når man bliver ansat i fleksjob, får man løn for den arbejdsindsats, man yder. Derudover får man et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 18.260 kr. om måneden (2018). Det svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats.

Tilskuddet fra kommunen aftrappes i forhold til din lønindtægt. Der fradrages 30 pct. af lønindtægten i fleksløntilskuddet, indtil den samlede lønindtægt i 2018-niveau udgør 14.398 kr. pr. måned. Af den lønindtægt, der overstiger 14.398 kr. fradrages der 55 pct. i fleksløntilskuddet.

  • Du kan se mere her omkring STAR’s definition på flekslønstilskud.
  • Du kan på STAR’s hjemmeside (Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked) se satserne

Er du omfattet af reglerne for fleksjob, og er du startet i et nyt job efter den 1. januar 2013, har du ret til fleksløntilskud.

Det er kommunen, som månedsvis bagud udbetaler fleksløntilskuddet.

Tilskuddet ydes som supplement til din løn fra din arbejdsgiver.

Hvor meget kan du få i flekslønstilskud?

Dit flekslønstilskud kan højst udgøre 98 % af højeste dagpengesats.

Beløbet indekseres årligt. STAR opdaterer derfor deres information via https://star.dk/ydelser/nedsat-arbejdsevne/fleksloentilskud/

Hvordan beregner du flekslønstilskuddet?

Dit fleksløntilskud og din løn kan samlet set højst udgøre et beløb, som svarer til den løn, der normalt udbetales for et job på fuld tid i den pågældende stilling.

Din samlede lønindkomst skal indgå i beregningen. Hvis du ved siden af din løn i fleksjob har indtægter fra anden beskæftigelse, skal disse indtægter også modregnes.

Dit flekslønstilskud nedsættes med 30 % af din lønindtægt, hvis din løn + pensionsbidrag er under 14.398 kr.

Er din lønindtægt + pensionsbidrag over 14.398 kr. skal 55 % af beløbet, som overstiger 14.398 kr. fratrækkes i dit fleksløntilskud.

borger.dk kan du lave en vejledende beregning på din månedlige indtægt i fleksjob.

ATP-bidrag

Du skal indbetale almindeligt ATP bidrag af både din løn og dit fleksløntilskud.

Herudover skal du indbetale et forhøjet ATP-bidrag på 5 %, dog makimalt 500 kr. af dit fleksløntilskud.

Hvis du har andre indtægter?

Der skal ikke ske fradrag i dit flekslønstilskud, hvis du har indtægter i form af:

  • løbende udbetaling af pensioner.
  • udbetaling fra gruppelivs- eller forsikringsordning.
  • udbetaling grundet tab af arbejds- eller erhvervsevne.
  • tilskadekomstpension.
  • vederlag for deltagelse i borgerligt ombud.

Sygdom, ferie eller barsel?

Får du udbetalt løn under sygdom, barsel eller ferie skal disse indtægter trækkes fra i dit fleksløntilskud efter de almindelige beregningsregler.

Har du ikke ret til løn men modtager sygedagpenge eller barselspenge fra kommunen, skal der ske fuldt fradrag for disse. Du vil efter fradrag samlet have en indtægt på 98 % af højeste dagpengesats.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om fleksløntilskud, kan du klage over den. En faglig organisation  kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og evt. føre klagesagen for dig.


Links til eksterne beregnere af flekslønstilskud.

Andre mulighede

Et alternativ er en faglig organisation. En faglig organisation er ofte en fagforening. Nogle fagforeninger har deciderede teams til at hjælpe fleksjobbere. Spørg den fagforening der passer til dig, hvordan de kan hjælpe dig. Link: Se her en liste over fagforeninger

Et andet alternativ er dit lokale jobcenter, typisk i afdelingen “ydelse”, eller måske “udbetaling”. Undersøg eventuelt kommunens hjemmeside for yderligere information – steder der udregner flekslønstilskud kan hedde forskelligt, i de forskellige kommuner.