Opsigelse af eget fleksjob

Må du egentligt opsige dit eget fleksjob? Der kan være mange årsager til at du som ansat i en virksomhed ikke ønsker at være der længe, uanset om du er ansat i et fleksjob eller på almindelige vilkår, og årsager der kan føre til at, du ikke ønsker at være ansat længere. Men hvordan er reglerne? Kan du opsige dit eget fleksjob, og hvilke konsekvenser kan det have for dig, økonomisk, måske mentalt og socialt? Det kigger vi på i denne artikel.

Hvorfor opsige sit fleksjob?

Du tænker måske, “Hvorfor skal jeg opsige mit fleksjob”. Artiklen her beder dig bestemt ikke om at opsige dit fleksjob. Vi belyser emnet, og de årsager der kan ligge til grund for at vil opsige et fleksjob, Der ligger ingen offentlige tal tilgængelig for hvor mange der årligt opsiger deres fleksjob og eller af hvilke årsager. Vi har alligevel nogle ret gængse årsager listet her, der kan give en idé om hvilke årsager der kan ligge til grund.

 • Der er ikke kemi på arbejdspladsen mellem dig og en specifik person, gruppe, afdeling.
 • Du føler ikke dine kolleger, ledelsen, virksomheden respekterer at du er ansat på nedsat tid.
 • Du føler ikke du magte, håndtere de stillede arbejdsopgaver, eller måske har disse ændret sig over tid, uden dit ønske, samtykke.
 • Du får ikke den løn, og de forhold der er aftalt.

Opfordring: Det kan være en god idé at få en dialog/hjælp at en faglig organisation, hvis du påtænker at opsige dit fleksjob. Deslige kan en dialog med din nærmeste leder, en kollega, en kontaktperson i  bopælskommunen også være en god idé  om eventuelle problemer eller udfordringer, du måtte have på arbejdspladsen, og undersøge mulighederne for at få støtte eller tilpasninger for at gøre det lettere for dig at udføre dit job.

Konsekvenser ved opsigelse af eget fleksjob

Hvis du opsiger dit eget fleksjob, vil det have konsekvenser for din økonomi og din adgang til sociale ydelser. Som fleksjobber er du berettiget til en løn, der er fastsat i forhold til din arbejdsevne og din arbejdsgivers behov. Hvis du opsiger dit fleksjob, mister du denne indtægt. Derudover kan du miste adgangen til andre sociale ydelser, såsom ledighedsydelse , hvis du ikke kan finde et nyt job.

Det er vigtigt at overveje omhyggeligt, før du opsiger dit fleksjob, og søge rådgivning fra blandt andet en fagforening eller en juridisk rådgiver, hvis du er i tvivl om konsekvenserne. Du bør også overveje at tale med din arbejdsgiver om eventuelle problemer eller udfordringer, du måtte have på arbejdspladsen.

Mentale/sociale konsekvenser

 • Det kan være svært at være på en arbejdsplads hvor du føler du ikke passer ind, og det kan have konsekvenser for dig at forblive på arbejdspladsen. Opsiger du dit fleksjob kan det ligeså skabe konsekvenser for dig uden for arbejdspladsen af samme karakter.

Økonomiske konsekvenser

 • Tab af lønindtægt: Som fleksjobber modtager du en løn, der er fastsat i forhold til din arbejdsevne og din arbejdsgivers behov. Hvis du opsiger dit fleksjob, mister du denne indtægt (alle løndele).
 • Tab af ledighedsydelse: Hvis du opsiger dit fleksjob uden en gyldig grund, kan du miste adgangen til ledighedsydelse i op til 3 uger hvis du er selvforskyldt ledig. Her kan dog være tilfælde der undsiger reglen.

Andre økonomiske konsekvenser

 • Er der andre sociale ydelser du modtager som er betinget at et aktivt fleksjob, så skal du undersøge om disse er berørt af at du opsiger fleksjobbet. Du bør derfor kontakte din bopælskommune for at få afklaret dette inden op opsiger et fleksjob.
 • Har du private forsikringer i forhold til mistet erhvervsevne, bør du ligeså her undersøge hvilke konsekvenser der kan komme ved opsigelse af job.

Selvforskyldt ledighed når du er ledig

Du bliver selvforskyldt ledig, når du opsiger dit fleksjob . Dog ikke hvis du har en gyldig grund.

Er du ledig, kan du også blive selvforskyldt ledig. Det sker, hvis du uden en gyldig grund, afviser at tage et arbejde, som jobcentret henviser dig til. Eller hvis du ikke kommer til en jobsamtale, du er henvist til hos en arbejdsgiver. Hvis du ikke vil være med til at udarbejde eller revidere din jobplan, eller hvis du afslår eller afbryder et tilbud, kan du også blive selvforskyldt ledig. Har du en gyldig grund, bliver du dog ikke selvforskyldt ledig.

Gyldige grunde til at undgå selvforskyldt ledighed

Har du en gyldig grund, kan du afslå eller opsige arbejde, eller afslå eller ophøre i et tilbud, uden at få en karantæne for det. Her er de årsager der kan være relevante:

 • Problemer med helbredet
 • Ændring af din transporttid
 • Problemer med pasning af familie
 • Deltidsarbejde ændres til fuld tid (hvis deltidsforsikret)
 • Ved arbejdsfordeling
 • Hvis frigørelsesattest nægtes eller tilbagekaldes
 • Pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn
 • Pasning af døende nærtstående
 • Problemer på/med arbejdspladsen, fx manglende løn

Karantæne

Perioden er på tre uger, i hvilken du ikke er berettiget til at modtage ydelse (ledighedsydelse) fra bopælskommunen; Også her kan der være tale om forthold der gør at der ses bort fra reglen.(Førhen har karantænen været fem uger).

Sådan opsiger du dit fleksjob

Som beskrevet tidligere har det konsekvenser at opsige sit fleksjob, og stilling på arbejsdmarkedet. Har du overvejet konsekvenserne, så opsiger du din stilling på følgende måde. Husk, at det kan være til din fordel at søge rådgivning inden du gør det.

Du kan opsige din stilling mundtligt – det anbefales dog klart at gøres skriftligt. Det anbefales at du gør det skriftligt, for at du har beviset for at du har opsagt korrekt, og du ikke havner med udordringer om manglende løn med videre. Skriftlig opsigelse kan fx via e-mail, almindeligt brev.

Husk at angive

 • Hvem du er, og hvilken ansættelse du opsiger (fx køkkendame, kontormedhjlælper)
 • Dato på opsigelsen (hvornår er opsigelsen skrevet)
 • Hvornår opsigelsen gælder (hvornår gælder opsigelsen fra)
 • Hvornår din sidste arbejdsdag er jf. det kontraktuelle opsigelsesvarsel.

Du behøver ikke skrive årsagen til din opsigelse, til arbejdsgiver.

Det er dit ansvar at sikre, at arbejdsgiver modtager opsigelsen. Du kan eventuelt bede om at få en kvittering på at du har leveret opsigelsen. I mange e-mail programmer er det muligt netop at bede om at få en kvittering når det sendte er blevet læst. Gem også altid en kopi af et eventuelt svar.

Rådgivning

Der er mange steder du kan få rådgivning om hvordan du skal håndtere en sådan situation. Her er nogle eksempler

 • Din faglige organisation
 • DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
 • Din bopælskommune’s konsulent på jobcenteret
 • Din arbejdsgiver

Se eventuelt også artiklen “Opsigelse” der fortæller hvordan en arbejdsgiver kan opsige en fleksjobber.

Opsigelse