Fleksjobber Netværket InSider


Oktober 2023

Fra 2024 vil fleksjobberdagen blive afholdt anden tirsdag i november, for at undgå at den tidligere dato (2. november) ville rende ind i en weekend. Dette bliver udmeldt på vores SOME kanaler, i nyhedsbreve.

August 2023

Vi har implementeret en funktion til at blokere brugere der anvender add blocker systemer - altså aktivt vælger at frasortere reklamer på www.fleksjobbernetvaerket.dk.  Da Fleksjobber Netværket tjenesten er 100% upartisk og uafhængig og gratis at anvende, kræver det nu efter 14 års gratis-prøvetur, at drift, vedligehold og udvikling af netværket får en fair chance for at blive betalt end andet end private midler. Vi driver ikke privatindsamlinger men modtager gene privatdonationer. Fra virksomheder har Erhvervspartner muligheden eksisteret siden 2009 og er nu omdøbt til Mangfoldighedsklubben.

August 2023

Fleksjobber Netværket blev etableret i 2009, hvor et af formålene var og er at, bringe arbejdsgivere og mennesker visiteret til fleksjob tættere på hinanden.  Fleksjobber Netværket haraktivt arbejdet med inklusion, sammenhold, diversitet/mangfoldighed og har har kundgjort dette i Fleksjobber Netværkets kanaler lige siden.  Dette har givet og giver sig udslag i vores online tjenester som for eksempel hjemmesiden www.fleksjobbernetvaerket.dk, hvor tjenesten "Erhvervspartner" - også navnet på abonnementet har været aktivt. Et abonnement der har og stadig kun henvender sig til virksomheder og organisationer der arbejder for mangfoldighed/diversitet og inklusion på det det danske arbejdsmarked, og som gennem aktive indsatser ønsker og kan synliggøre indsatsen. Derfor har vi valgt at samle aktiviteterne i det mere mundrette mangfoldighedsklubben www.fleksjobbernetvaerket.dk/mangfoldighedsklubben. Konceptet er derfor ikke nyt for os, men mange år gammelt, men for at give Fleksjobber Netværkets tjeneste mere mundret navn og mening med vores aktiviteter, har vi valgt dette navn - som ikke skal forveksles med de lignende navne omkring mangfoldighed der findes i dagens Danmark.

Juli 2023

Datatilsynet i Danmark har lovliggjort brugen af Google Analytics, og derfor genaktiverer vi tjenesten pr. 31/7.2023. Tillige med brugen af Cookies er årsagen at, vi ønsker at tilvejebringe vores brugere en bedre oplevelse på vores online tjenester.

Juli 2023

Vi har nu skriftligt og mundtligt fået Civilstyrelses ord for at Fleksjobber Netværket har ret til at foretage indsamlinger hos erhvervsdrivende.  Vigtig oplysning: Vi må ikke aktivt opfordre privat-personer til at donere, men vi må gerne modtage eventuelle donationer.

Juni 2023

Vi er i dialog med myndighederne om retten ti lat drive indsamlinger. Vi er i en tid afskåret fra dette, og afventer derfor myndighedernes respons.

Juni 2023

Fleksjobber Netværket InSider er netværkets 'coporate site' med en fint engelsk udtryk, og er kun og blot tiltænkt som en hurtig informationskilde til dig der vil se med bag om, hvad der sker i netværket, og kende til de tanker der rør sig  på den mere administrative kant. InSider erstatter nyhedsbrevfunktionen tidligere kendt som SidsteNyt.

Det kan være du også har interesser der går udover blot information om fleksjob og deslige, kommer fra det private/offentlige erhvervsliv, pressen eller er politiker.

Under alle omstændigheder er du velkommen til at kontakte os på almindelig e-mail info@fleksjobbernetvaerket.dk eller via vores kontaktformular på www.fleksjobbernetvaerket.dk/kontakt(C) 2009 - Fleksjobber Netværket - Alle rettigheder forbeholdes | CVR 37109223
Brøndbyøster Torv 47 6th - DK 2605 Brøndby - Danmark
T: 44103902 / 20253402 - info@fleksjobbernetvaerket.dk / Kontaktformular