Fleksjob og orlov

Der kan være mange årsager til at, man i sit arbejdsliv har brug for en pause – uanset om man er i fleksjob eller ikke. Denne artikkel omhandler orlov (tjenestefrihed) og de muligheder du har. Orlov er beskrevet i Arbejdsmarkedslovens kapitel 8 – Kapitlet omhandler forskellige former for orlov, herunder barselsorlov, børneomsorgsdage, orlov til pasning af alvorligt syge nærtstående og også delvis orlov.

I lovgivningen om fleksjob ikke findes særlige regler om orlov. Som fleksjobber har du ret til at holde orlov på samme vilkår som andre medarbejdere. Det betyder, at du kan søge om forskellige former for orlov, såsom barselsorlov, forældreorlov eller ferie. Det er vigtigt at bemærke, at disse orlovsformer kan variere afhængigt af lovgivningen i dit land.  Endvidere kan det nævnes, at der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er regler for fleksløntilskud i forbindelse med udbetaling af feriegodtgørelse, sygedagpenge, barselsdagpenge m.v. (se LAB § 124).

Reglerne for hvornår du kan få orlov, afhænger af det ansættelsesforhold, du er ansat under. Som udgangspunkt er orlov uden løn, men du kan have ret til løn under orlov, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt.

Orlov for privatansatte

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, har du som udgangspunkt ikke ret til at holde orlov fra dit arbejde udover de lovpligtige nævnt ovenfor. Du kan dog have ret til at holde orlov, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, eller hvis du er ansat under en overenskomst, der giver mulighed for at få orlov. Det kan også fremgå af personalehåndbogen på din arbejdsplads, om du i nogle tilfælde har mulighed for at få orlov. Det er også disse ansættelsesforhold der bestemmer, hvor længe du kan holde orlov. Hvis dit ansættelsesforhold ikke giver ret til at få orlov, kan du forsøge at forhandle dig til orlov med din arbejdsgiver.

Orlov for offentligt ansatte

Som offentligt ansat har du som udgangspunkt ret til orlov. Dog gælder den betingelse, at din orlov ikke må modstride din arbejdsgivers interesser. Det betyder, at din arbejdsgiver må give afslag på din anmodning om orlov, hvis orloven er en ulempe for arbejdspladsen. Hvis din arbejdsgiver giver afslag på din anmodning om orlov, skal afslaget således begrundes med, hvorfor dit fravær er en ulempe for arbejdspladsen. Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe du har ret til orlov. Dette skal du aftale med din arbejdsgiver.

Der er ikke regler i lovgivningen eller i overenskomster, der giver dig ret til at holde fri med eller uden løn i anledning af dødsfald og/eller begravelser eller lignende særlige begivenheder i familien. Det samme er tilfældet for andre særlige begivenheder i familien som fx: bryllup, sølv-/guldbryllup, konfirmationer/nonfirmationer og flytning

Under særlige omstændigheder er din arbejdsgiver dog forpligtet til at give dig orlov, uanset om du er privat eller offentligt ansat. I disse situationer har du ret til enten dagpenge, vederlag eller løn. Her er nogle af de mest almindelige former for orlov:

  1. Barselsorlov: Som fleksjobber har du ret til barselsorlov, hvis du er gravid eller har fået en nyfødt. Barselsorlov giver dig mulighed for at tage tid væk fra arbejdet for at tage dig af dit barn.
  2. Forældreorlov: Udover barselsorlov har du også mulighed for at tage forældreorlov. Dette er en form for orlov, der giver dig tid til at være sammen med dit barn og tage vare på dets behov.
  3. Ferieorlov: Som fleksjobber har du også ret til at holde ferie. Du har typisk ret til en vis mængde betalt ferie i løbet af året, afhængigt af lovgivningen i dit land eller din overenskomst.
  4. Sygeorlov: Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at arbejde, har du ret til sygeorlov. Dette giver dig mulighed for at komme sig og få den nødvendige behandling uden at skulle bekymre dig om arbejde.
  1. Delvis orlov: Dette er en form for orlov, hvor en medarbejder kan arbejde på deltid i en periode. Det kan være nyttigt for fleksjob-visiterede, da det giver mulighed for at tilpasse arbejdstiden efter individuelle behov og begrænsninger.
  2. Skåneorlov: Denne form for orlov er designet til at give fleksibilitet til fleksjob-visiterede ved at reducere arbejdstiden, så de kan undgå at blive overbelastede eller overanstrengte. Det kan være en effektiv måde at sikre, at medarbejderen kan opretholde en passende arbejdsbyrde og samtidig håndtere eventuelle helbredsmæssige udfordringer.
  3. Uddannelses- eller omskolingsorlov: Dette er en orlovsform, der giver mulighed for at deltage i uddannelses- eller omskolingsprogrammer. Det kan være nyttigt for at styrke deres færdigheder og kompetencer, så de kan opnå større jobtilfredshed og potentielt bevæge sig mod mere passende stillinger.

Disse er blot nogle af de mest almindelige former for orlov – for der findes flere som fx “borgerligt ombud”, “orlov grundet værnepligt” med flere. der er. Husk, at reglerne kan variere, og derfor er det altid en god idé at kontakte din faglige organisation for yderligere hjælp. Selvom man er ansat i en fleksjob stilling, er det ikke ensbetydende med at man er stavnsbundet til denne stilling for altid. Derudover har de fleste kommuner har ansat en fleksjob konsulent , som der kan tages kontakt til i tilfælde af problemer med arbejdspladsen, eller hvis arbejdsevnen ændres.