Skift af sagsbehandler

Denne artikel handler om skift af sagsbehandler og henvender sig både til borgere, og fagpersonale.

Kært barn har mange navne – “Sagsbehandler, jobkonsulent, fleksjobambassadør ….” er blot nogle  af dem. Er du via din bopælskommune tilknyttet det kommunale jobcenter, har du højst sandsynligt fået stillet en af disse til rådighed, der skal hjælpe dig videre på din færd; fordi du er fleksjobber, og juridisk igennem jobcenteret er visiteret til at kunne bestride et fleksjob,eventuelt modtage flekslønstilskud, ledighedsydelse, og måske flekslønsydelse. 

Hvad er en sagsbehandler?

Der findes mange forskellige udlægninger af hvad en sagsbehandler er, og der kan lige ligge mange uddannelser til grund for et menneske der er ansat som sagbehandler – fx socialrådgiver, terapeut, psykolog – nogle højt uddannede og andre ikke. Typisk for den kommune sagsbehandler drejer opgaverne sig om. Generelt kan disse fire punkter beskrive en sagsbehandler i det kommune jobcenter-regi. Fleksjobber Netværket tilføjer dog også det femte punkt omkring kemi.

  • At sikre roller og rammer i det daglige arbejde
    • det vil sige både over for borgere, kolleger og “systemet”
  • For det andet er det vigtigt, at du tydeligt får fortalt, hvad man som offentlig forsørget har ret til, og hvad han eller hun har pligt til. Og du skal sørge for at forklare, hvordan man lever op til disse forpligtelser.
  • For det tredje skal du gøre det helt klart, at du som sagsbehandler har to roller: Du er rådgiver, men du har også en myndighedsrolle. Du skal gøre helt klart, hvad de to roller betyder og hvilke konsekvenser, der kan være forbundet med de to roller.
  • Og for for det fjerde skal du gøre det tydeligt, hvilke punkter I skal igennem i samtalen, og ikke mindst hvorfor I skal igennem dem.
  • Deltage aktivt i og forsøge på at opretholde en positiv kemi for et udbytterigt samarbejde – for eksempel med aktiv lytning, almindelig menneskelig kommunikation.

Skift af sagsbehandler – Sådan!

Føler du ikke at der er kemi mellem dig og din sagsbehandler har du mulighed for at få en ny stille til rådighed, såfremt jobcenteret råder over en ressource der er tilgængelig.

Spørgsmålet om hvorvidt du har “ret” til et skifte er relevant, fordi; det fremgår af § 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag, og at kommunen skal tilrettelægge sagsbehandlingen på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. Det betyder, at du egentligt ikke har ret eller krav på at få stillet en ny til rådighed, men at kommunen bør være samarbejdsvillig og imødekomme dit ønske.

Herudover fremgår det af pkt. 56 i retssikkerhedsvejledningen på Retsinformation, at de personlige relationer mellem borgeren og dennes sagsbehandler kan betyde meget for en tillidsfuld dialog. Kommunen bør være opmærksom på, om der mellem borgeren og sagsbehandleren er skabt en tillidsfuld dialog. Kommunen bør derfor, når det er muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, være imødekommende overfor en anmodning om at få en anden sagsbehandler.

Sørg derfor at du således i forbindelse med en anmodning om at få en ny sagsbehandler – påpeger, hvorfor du ikke kan samarbejde med din nuværende sagsbehandler, og/eller hvorfor du ikke har tillid til hende.

Kort og Godt

Kan jeg skifte sagsbehandler: Ja – det kan man

Hvor ofte kan jeg gære det: Der er ikke et tidsinterval angivet, men forvent at der skal afgørende årsager til, før det kan blive relevant.

Kommunen har pligt til at rådgive og vejlede

Kommunen skal ikke kun være opmærksom på, om du kan få den hjælp, som du retter henvendelse om. Kommunen skal rådgive dig om alle muligheder i lovgivningen og også hjælp efter andre lovgivninger end den sociale. Kommunen har pligt til at se din sag som en helhed.

Gode råd ved anmodningen

– Anmod altid skriftligt til jobcenterets hoved e-mail adresse. Find adressen her på din kommunes hjemmeside.
– Lad dit kommuniké være enkelt, høfligt og seriøst – det har typisk en god virkning på andre mennesker.
– Adspørg eventuelt din faglige organisation om hjælp til processen; en fagforening har mulighed for at bistå dig her.

Relevante links
Lov om retssikkerhed og administration til det sociale område § 4
Vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, punkt 56