Ansættelseskontrakt

Denne artikel sætter lys på ansættelseskontrakten, og nogle af de standardiserede emner der på en sådan skal være at finde. Vi sætter fokus på fleksjob, men du kan også finde inspiration og nyttig viden, hvis du er ansat eller skal ansættes på ordinære vilkår.

Ansættes du i et fleksjob har du på lige fod med virksomhedens øvrige ansatte, *mulighed for at få en ansættelseskontrakt udfærdiget – altså et dokument der beskriver de forhold, du i virksomheden er ansat under. Der er i princippet ikke forskel på en ansættelseskontrakt for en fleksjobber og en på almindelige vilkår.

*  Er du i fleksjob, eller på vej til ét, så er det rigtigt at du naturligvis skal have en kontrakt; hvilket hænger sammen med, at du ikke kan søge og få udbetalt flekslønstilskud uden, eller i det hele taget få et arbejde godt som fleksjob. Der findes i lovgivningen andre scenarier hvor en ansættelseskontrakt ikke er nødvendig.

Typisk får du før arbejdets begyndelse, måske en uge, måske et par dage udleveret en ansættelseskontrakt.Dokumentet er til for at du og virksomheden har på skrift, hvilke aftaler I har indgået. Det kan for eksempel være, antal tiimer du skal arbejde, din løn, og måske om du skal have mobiltelefon i gennem virksomheden, eller noget helt andet. Der er ingen grænser for hvad en kontrakt kan indeholde, så længe loven opfyldes.

Krav på en ansættelsekontrakt

Som udgangspunkt kan en ansættelsesaftale indgås både mundtligt og skriftligt, ligesom alle andre aftaler, og selve ansættelsesaftalen (og dine rettigheder) eksisterer således, uanset om du har et ansættelsesbevis eller ej.

Efter ansættelsesbeviseloven (som du kan finde på www.retsinformation.dk), har du dog som lønmodtager krav på at få udleveret et ansættelsesbevis senest én måned efter, at du er tiltrådt stillingen.  Et ansættelsesbevis skal indeholde oplysninger om alle væsentlige forhold af betydning for ansættelsen. Dette fremgår direkte at lovens § 2, stk. 2, hvoraf du kan læse, at væsentlige forhold som minimum er

Hvad skal et ansættelsesbevis så indeholde?

 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse,
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet, titel, rang, jobkategori og lignende,
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt,
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse,
 6. Lønmodtagers rettigheder mht. ferie/ferieløn,
 7. Varigheden af lønmodtagers og arbejdsgivers opsigelsesvarsler eller henvisning til reglerne herom,
 8. Lønnen, tillæg, personalegoder, pensionsbidrag mv.
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid,
 10. Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer ansættelsesforholdet.

Vigtige bemærkninger til hvad en ansættelsesbevis/kontrakt indeholde

Der kan være forskellie, alt afhængig af

 • Overenskomster og særaftaler på området
 • Hvilken branche arbejdspladsen er i

Relevante links

Modtager du et ikke en ansættelsesbevis til tiden, kan der blive tale om et retsligt efterspil,som du kan læse mere om her.og læs selve Ansættelseslovgivningen fra Retsinformation her. Hos Ofir og Legal Desk har man udfærdiget denne udmærkede guide til ansættelskontrakt, som kan bruges for at du kan få et godt indblik i hvad en sådan kan og skal indeholde – se mere her.

Fagforening

Du finder ofte forskellige indgangvinkler til spørgsmålet om hvordan og hvorledes en ansættelseskontrakt eller bevis skal udfyldes, nogle har flere punkter end andre, men typisk for dem alle er, at sikre dine forhold på en arbejdsplads.

Ansættelseskontrakt/bevis og fleksjob

 • Det er anbefalelsesværdigt at kommunens bevilling / tilsagn om fleksjob indgår som bilag i din/medarbejderens ansættelseskontrakt sammen med kommunens vurdering af din/medarbejderens arbejdsevne.Ikke alene for at sikre dig, hvis du er ude i en fyrings-situation, men også hvis der skulle opstå forviklinger mellem dig og din arbejdsplads.
 • For at bopælskommunen (efter den nyere fleksjob -ordning trådte i kraft) skal kunne udbetale flekslønstilskud, skal der naturligvis foreligge en kontrakt mellem arbejdstager og arbejdsgiver.
 • Da der er tale om et fleksjob, som bopælskommunenskal og har godkendt, skal der foreligge en kontakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Inden denne kan udfærdiges skal der oftest være en fleksjobbevilling etableret.

Skånebehov/hensyn

 • Du kan med fordel bede om, at få dine skånehensyn/behov skrevet ind i selve kontrakten, eller et jævnført tillægsbrev til kontrakten. Det kan måske være at du har behov for flere pauser, eller måske ikke må eller kan løfte tungere ting, eller noget helt tredje.

 

Fleksjobber Netværket anbefaler derfor altid, at ved modtagelse af en ansættelseskontrakt, brug da tid på at gennemlæse den inden du underskriver og aflevere den.

Er du medlem af en faglig organisation, anbefaler vi du sender din kontrakt med e-mail, for at få andres kyndige øjne på din kontrakt.