Fleksjob og fordomme på arbejdsmarkedet

Fleksjob er et tilbud til personer med nedsat arbejdsevne, som gør det muligt at arbejde på nedsat tid eller med særlige hensyn til den enkeltes behov. Desværre er der stadig mange fordomme på arbejdsmarkedet omkring personer i fleksjob, og det kan være en stor udfordring at få en fod inden for på arbejdsmarkedet, selvom man har en ‘fleksjobaftale’.

En af de mest udbredte fordomme er, at personer i fleksjob ikke er lige så effektive eller produktive som andre medarbejdere. Dette er imidlertid en misforståelse, da mange mennesker med nedsat arbejdsevne faktisk er meget engagerede og motiverede til at yde deres bedste på jobbet. Ofte kræver det bare lidt ekstra støtte og fleksibilitet fra arbejdsgiverens side.

En anden fordom er, at personer i fleksjob kræver særlige hensyn, som kan være besværlige for arbejdsgiveren og de øvrige medarbejdere. Men det er vigtigt at huske på, at fleksjobaftalen netop er indgået for at sikre, at personen kan udføre sit arbejde på trods af nedsat arbejdsevne. Ofte er de særlige hensyn også relativt små og nemme at imødekomme, f.eks. en justering af arbejdstiderne eller en særlig arbejdsstol.

En tredje fordom er, at personer i fleksjob er mindre kvalificerede end andre medarbejdere. Dette er også en misforståelse, da mange mennesker i fleksjob har en lang uddannelsesbaggrund og masser af erfaring fra tidligere job. Ofte er nedsat arbejdsevne en følge af sygdom eller ulykke, og har derfor ikke noget med personens kvalifikationer at gøre.

Det er vigtigt at bekæmpe fordomme om personer i fleksjob, da det kan være med til at åbne dørene til arbejdsmarkedet for en stor gruppe af mennesker, som ellers ville have svært ved at finde beskæftigelse. Fleksjob kan være med til at give personer med nedsat arbejdsevne en følelse af værdi og mening i tilværelsen, og samtidig kan det bidrage positivt til arbejdspladsen ved at tilføre en mangfoldighed af kompetencer og erfaringer.

I sidste ende handler det om at se det enkelte menneske og dets potentialer, frem for at lade sig styre af fordomme og stereotyper. Fleksjob kan være en win-win situation for både arbejdsgiver og medarbejder, hvis der er vilje og åbenhed til at se mulighederne frem for begrænsningerne.

#FleksjobberNetværket #AltOmFleksjob samlet ét sted

Læs også: Derfor skal du ansætte en fleksjobber