Derfor skal du ansætte en fleksjobber

Måske overvejer du at ansætte den næste medarbejder, og tænker at en fleksjobber i virksomheden er relevant. Det kan være du har en konkret opgave der skal løses; opgaven kræver dog ikke en fuldtidsansat, men måske mindre end det halve, og derfor kan det være godt for virksomheden netop at ansætte med medarbejder der samtidig er visiteret til et fleksjob. I denne artikel giver vi bud på hvilke faktorer du kan lægge vægt på i driften af din virksomhed, i forhold til ansættelse af nye medarbejdere.
Kort om fleksjob
  • Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.
  • Jobcentret kan give tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på  arbejdsmarkedet pga. en varig og væsentlig begrænset arbejdsevne. I fleksjobbet tages der hensyn til, at medarbejderes arbejdsevne er begrænset, og kommunen udbetaler et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Der findes mange forskellige og interessante beskrivelser på internettet,  af hvorfor du skal ansætte den næste medarbejder i et fleksjob; Vi har her samlet 3 vigtige punkter – og jo, du kan da selv føje endnu flere flere listen. Er du på det sociale netværk LinkedIn kan du i Fleksjobber Netværket’s interesse gruppe dele dine forslag. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse. Du kan også dele denne artikel med andre du synes skal kende disse 3 vejledninger.

1. Få løst konkrete opgaver på aftalt tid

Står din virksomhed med en uløst opgave som ingen rigtig har tid til at få løst, eller måske ikke har den fornødne lyst og kompetence til, så kan det være en idé at ansætte en person til at løse netop denne eller de få konkrete opgaver. Det kan måske være

  • pasning af reception, telefon, mail, post eller andre administrative opgaver
  • specialiserede opgaver der kræver specialviden/special uddannelse
  • en samling af forskellig artede opgaver der samlet set giver bedst mening at få løst, af en medarbejder på nedsat tid.
2. Betal for den effektive intensive arbejdstid

En person visiteret til fleksjob er det pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Det betyder at vedkommende ikke kan arbejde på fuld tid på ful styrke som det oftest er med fuldtidsansatte. Bopælskommunen kan tilbyde personen en fleksjobvisitering der gør, at denne kan søge arbejde på færre timer, og personen få muglighed for særskilt at søge flekslønstilskud.

Arbejdsgiver betaler kun for det arbejde der bliver udført.

Fleksjobberens bopælskommune er derfor involveret ved ansættelse af en fleksjobber, og skal derfor vide: det aftalte ugentlige antal arbejdstimer, skånehensyn og arbejdsintensitet i arbejdet.

Eksempel:

En person, som har fået bevilget fleksjob, kan måske arbejde 14 timer om ugen. Men på grund af de øvrige skånehensyn, som måske muligheden for ekstra pauser eller nedsat arbejdstempo, er der tale om en nedsat arbejdsintensitet.

Det betyder, at der måske kun er tale om 10 effektive timer. Arbejdsgiver skal i disse tilfælde betale løn for ti timer. Er der uenighed om fastsættelsen af de effektive timer, afgøres det ved fagretlig behandling.

3. Signaler social ansvarlighed og skab tryghed i organisationen

Mange virksomheder arbejder effektivt med deres CSR profil og nu senere ESGprofil (Environmental, Social og Governance) som kan oversættes med miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Det vurderes at, jo bedre en virksomhed klarer sig p ådisse 3 punkter, jo mere ansvarlig er virksomheden – og hvem vil ikke gerne ansættes i en virksomhed der er ansvarlig.

Social ansvarlighed er bland tandet at ansætte (i 2020’ernes sprog) fra det rummelige arbejdsmarked, det inkluderende arbejdsmarked. Netop det at ansætte på denne vis kan udmynte sig i, at indtænkte mennesker visiteret til fleksjob, for at signalere at, her er der plads til alle, når opgaverne byder sig, uanset om den ansatte har et fysisk, psykisk, socialt/mentalt/kognitivt handicap. Den sociale profil er vigtig i alle aspekter af at drive virksomhed og kan også have en vis betydning for salget og udviklingen.

Er disse 3 punkter vigtigt i din virksomhed?
Finder du det interessant med disse 3 punkter? Gør I det allerede hos dig – følger dem – ellers er det måske på tide – for sammen står vi stærkere når vi står sammen om fleksjob.

Vigtige henvisninger
Ansættelseskontrakt – Læs mere her om ansættelseskontrakter.
Ansæt en fleksjobber – Læs mere her om hvordan du ansætter en fleksjobber
Vejl. tjekliste for fleksjobbere – Læs denne vejledende tjekliste med punkter der er gode at kende, hvis du er visiteret til, eller på vej til en fleksjobvisitation.