Slut med fleksjob

Er du ansat i et fleksjob, tænker du måske ofte på, hvad der skal ske når du bliver ældre. Der kan være mange tanker at gøre sig, og en af de mest nærliggende kan være “Kan jeg bibeholde mit fleksjob, og hvor længe kan jeg være berettiget til fleksjob?” Den danske regering forsøger på at få befolkningen ti lat arbejde længere, og det har naturligvis også en betydning for dig der er visiteret til fleksjobordningen. Vi kigger på de forskellige vinkler, i denne artikel. Du finder mere information om fleksjob i §Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Bemærkning: Det er vigtigt at bemærke, at disse regler kan ændre sig over tid og afhænger af individuelle omstændigheder og øvrige regler inden for LAB og socialretlige love. Det anbefales altid at konsultere en ekspert for at få nøjagtige oplysninger om specifikke spørgsmål inden for lovgivningen.

 

Revurdering af fleksjob-visitationen hvert 3. år.

  • Ifølge den aktuelle Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) i Danmark, skal en person, der er visiteret til fleksjob, have sin ret til fleksjob vurderet mindst hvert tredje år. Denne vurdering skal foretages af kommunen for at sikre, at borgeren stadig opfylder betingelserne for et fleksjobtilbud.
  • Hvis vurderingen konkluderer dette (og der ikke er andre mulige interventionsmuligheder), kan kommunen give en ny visitation til et andet fleksjob for yderligere tre år ad gangen. Dette gælder dog kun indtil pensionsalderen eller indtil personens arbejdsevne er afklaret med henblik på overgang til ordinær ansættelse eller førtidspension efter lov om social pension.

Hvor længe kan du beholde en fleksjob visitation?

  • Er du under 40 år, skal din kommune efter udløbet af de 5 år vurdere, om du skal tilbydes et nyt fleksjob med en varighed på højst 5 år.
  • Er du over 40 år, kan du efter de første 5 år få tilkendt et varigt fleksjob, hvis din kommune vurderer, at du aldrig kommer til at kunne klare et ordinært job.

 

  • Hvis en person når efterlønsalderen (60 år) eller folkepensionsalderen (65-67 år afhængigt af fødselsdato), kan de ikke længere få et fleksjob.

Under “Løn og arbejdsvilkår” i §LAB

 

I stedet skal de overgå til efterløn eller pension. Der er også regler om, at hvis du har været i et fleksjob i 12 måneder, før du når efterløns- eller pensionsalderen, vil du automatisk blive overført til efterløn med mindst halvdelen af din hidtidige arbejdsløshedsdagpenge som grundbeløb, uden at skulle opfylde kravene for ret til dagpenge.