Fleksjobberdagens historik

Følg med her på siden, hvor vi skriver om de historiske fakta om fleksjobberdagen.

 

 

2023

Dagen vokser nu med flere interesserede og gengangere. Dagen er landsdækkende og alle fra øst-vest og nord til syd år en chance at deltage. Der sendes pressemeddelelser ud til alle danske trykte, visuelle, audioelle og digitale medier, nyhedsbereauer, anden aktører, kommunale jobcentre, alle i Folketinget, forskellige virksomheder for at gøre opmærksom på dagen.

 • Coachment
 • Job & Råd
 • Job Care
 • Huset Venture Danmark – Århus
 • Huset Venture Danmark – Kolding
 • Huset Venture Danmark – Ringkøbing
 • Huset Venture Danmark – Ballerup (København)
 • Huset Venture Nordjylland

2022

Fleksjobberdagen udvikler sig nu til at være i dialog med virksomheder der på hver sin vis arbejder med professionelt med fleksjob. Det kan være med fleksjob visiterede borgere, kommuner og eller virksomheder, Fleksjobberdagen samler al den viden der er spredt ud på landsplan, altså alt om fleksjob samlet et sted, og arrangerer det på fleksjobberdagen. Hver enkelt aktør tilbyder vidt forskellige indgange og løsninger, og de inviteres med for med hver deres input på dagen, at vise hvad de tilbyder. Her er både online arrangementer, fysik-fremmøde arrangementer, telefon-møder hvor man kan ringe ind og få en dialog. Trods den nye begyndelse er der en forholdsvis stor tilstrømning af interesserede. Vi anser fleksjobberdagen for veletableret og ønsker at fortsætte.

 • Coachment
 • Tietgen – Virksomhedsporten
 • Campbell
 • flexfabrikken

2021

Vi træder i 2021 vores barnesko og fleksjobberdagen er stadig et hashtag under udvikling. Vi gør os kendt via forskellige sociale medier’s kanaler og har endnu ikke et børedygtigt program stillet til rådighed.

2020

Vi lancerede fleksjobberdagen som også er navnet på hashtagget #fleksjobberdagen i 2020. Vi gjorde det fordi det er tid til at handle og gøre en lavpraktisk indsats på området, for mennesker der visiteret til arbejdsmarkedsordningen fleksjob. I 2020 eksisterede fleksjobberdagen som et hashtag anvendt på LinkedIn, Instagram og Facebook. Vi lancerer  også fleksjobberdagens egen side som du finer her.