Skift af fleksjobordning

Fleksjob, job med særlige løn- og arbejdsbetingelser for personer, der ikke kan klare de alm. krav til effektivitet og kvalifikationer. Ordningen blev indført ved lov 1997 til dels som erstatning for skånejob. I 2013 blev fleksjobreformen indført og ordningen blev derved ændret, og førte til at der nu findes to ordninger, populært eller upopulært betegnet som den gamle ordning (før 2013) og den nye fra januar 2013.

 

 

Den gamle ordning

Før 1.1.2013 – her udbetales fuld løn fra arbejdsgiver til lønmodtager og arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen (enten 50% eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn). Så længe du opretholder ansættelse i denne ordning, vil den forstætte. Du kan dog frivilligt vælgte at stoppe, og skifte ordning. Set ud fra et personligt økonomisk perspektiv, ser det ikke ud til at kunne forbedre økonomien ved at skifte til den nye ordning.

Den nye ordning

Efter 1.1.2013 – her udbetaler arbejdsgiver løn til lønmodtager for den arbejdsindsats, der ydes på arbejdspladsen. Lønnen fra arbejdsgiver indeholder pensionsbidrag (efter overenskomst) af den løn der udbetales. Kommunen beregner et fleksløntilskud i forhold til den løn, som arbejdsgiver udbetaler. Du kan finde bekendtgørelsen her Retsinformations hjemmeside: 5% af fleksløntilskuddet er reserveret til ATP – dog max 500 kr. mdl.

Løn aftales med de faglige organisationer, lønnen fra arbejdsgiver vil derfor ikke være under mindstelønnen. Din samlede udbetaling i fleksjob (løn + fleksløntilskud) efter reglerne efter 1.1.2013 kan godt udgøre et andet beløb end nuværende, hvor du modtager fuld løn fra din arbejdsgiver.

Indbetaling af pensionsbidrag ændres efter de nye regler, som du kan se. Arbejdsgiver indbetaler i forhold til den løn, der udbetales og der indbetales max 500 kr. om måneden fra kommunen.

Spørg i dit pensionsselskab om du har mulighed for præmiefritagelse eller måske andre muligheder. Det vil være individuelt afhængig af aftale, men kontakt dit pensionsselskab og spørg.

Den nye ordning indeholder også en mulighed for at søge om flekslønstilskud. Flekslønstilskuddet er et tillæg bopælskommunen kan udbetale, oftest via ansøgerens hoved eller bi-skattekort.  Læs mere om flekslønstilskuddet her, og læs mere om de beregningsmetoder der gøres brug af her, samt hvor du kan udregne dit flekslønstilskud.

Skift af ordning

Skift af ordning fra den gamle til den nye ordning kan ske via kontakt til dit jobcenter. Væger du at skifte, er her nogle punkter det kan være fordelagtigt at se nærmere på. Når først skiftet er sket, kan du ikke skifte tilbage/fortryde igen.

Tjekliste ved skift af fleksjobordning

Skifter du fleksjob ordning, eller er du på vej til et fleksjob, anbefaler vi at tage et kig på denne tjekliste. Listen indeholder nogle gængse standardpunkter, for hvilke du skal igennem flere af dem. På siden vil du også kunne downloade og hente din egen tjekliste. Gå til siden herTjekliste, eller klik nedenfor på linket.

 

Tjekliste ved skift af fleksjobordning

Print Friendly, PDF & Email