Opfølgning på dit fleksjob

Jobcentrets opfølgning på fleksjobbet

2½ års opfølgning

  • Jobcenteret skal følge op på, om der er sket ændringer i den ansattes forhold efter 2½ år i fleksjobbet, og vurdere, om den ansatte fortsat opfylder betingelserne for fleksjob.
  • Herefter skal der følges op, hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dette skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i fleksjobbet. Arbejdsgiveren kan inddrages efter behov.

De midlertidige fleksjob

  • I de midlertidige fleksjob af 5 års varighed (i samme job) skal jobcenteret desuden udarbejde en status efter 4½ år og vurdere, om personen kan overgå til ordinær beskæftigelse eller skal forblive i fleksjobordningen.