Ny i fleksjob – hvad nu?

Ny i fleksjob er en artikkel der vil give dig krot og præcis information omkring nogle af de emner, du som ny visiteret til fleksjobordningen kan komme ud for

Vi har krydret artiklen med interne og eksterne henvisninger.  Artiklen henvender sig derfor primært til nyvisiterede fleksjobbere, men også jobcentermedarbejdere der skal og hjælper den næste til en fleksjobvisitering. Artiklen er et værktøj som kan bruges frit til at få styr på om alle spørgsmål er besvaret – en tjekliste det er godt at følge op på. Vi ved at ikke alle spørgsmål er besvaret i denne artikkel, og derfor kan den med tiden blive redigeret.

Økonomi

Inden du kommer i et fleksjob, kan der være spørgsmål vedrørende økonomi – for eksempel omkring ledighedsydelse, og hvem der står for udbetalingen. Læs mere herunder fir at finde svar på dine spørgsmål

Flekslønstilskud

En mulighed, for at få et økonomisk tilskud, når du er ansat i et fleksjob. Det er kommunen der udbetaler tilskyuddet.

Tvister og lignende

Skulle du havne i tvister med kommnen, om eksempelvis måde de forvalter beskæftigelseslovgivbningen på, så er der her nogle eksempler på hvad du kan gøre

Flesjob eller flexjob

Ifølge https://ordnet.dk er ordet “fleksjob” job for en person som har en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Ordet “flexjob” er derfor ikke den korrekte måde at skrive denne arbejdsmarkeds ordnings betegnelse på. Da der visse steder også tales om flextid – der relaterer sig til at man kan spare overarbejdstid op, forvirre de to begreber hinanden, da en fleksjobber yderst sjældent har overskud til netop dette. Har det en betydning? Ikke i praksis, men forvirringen kan være til stede, hvis man ikke skriver ordet rigtigt.

Andre muligheder

Der findes et hav af muligheder – vi kalder det for det røde hav, eller et hav fuldt af hajer. Det er svært at navigere rundt, og derfor har vi her listet nogle af dine muligheder.