Information om fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsordning for fleksjobbere, som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen.

Kort fortalt

Fleksydelse minder meget om efterløn og giver mulighed for, at fleksjobbere også kan trække sig frivilligt tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Fleksydelse er målrettet personer, der er visiteret til et fleksjob og som har tilmeldt sig fleksydelsesordningen. Derudover gælder der en række andre betingelser.

Som et led i en større tilbagetrækningsreform blev det besluttet, at fleksydelsesalderen – præcist som efterlønsalderen – gradvist skal forhøjes frem til 2023, hvor man kan modtage fleksydelse fra man er 65 år.

Yderligere bliver perioden med fleksydelse forkortet fra 2018 og frem til 2023, hvor man kan modtage fleksydelse i tre år.

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler fleksydelse og træffer afgørelse om ret fleksydelse. Hvis du har helt konkrete spørgsmål om din fleksydelse eller behov for vejledning, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan du beregne din fleksydelse og finde nyttige links til blandt andet reglerne på området.

borger.dk kan du få et godt overblik over fleksydelsesordningen.

Fleksjobber Netværket anbefaler
Tag kontakt til kommunen for at høre hvordan du kan modtage fleksydelse. Opstår der forviklinger eller stridigheder omkring udregning og udbetaling kan du også tage kontakt til din fagforening hvis du har en sådan.

Gå tilbage til forsiden “Information om”