Information om

Vi vil her vise og beskrive de begreber, der relaterer sig til det at være visiteret til fleksjob, samt linke til de sider hvor vi forklarer mere om begreberne.

I “Fleksjobber Netværket anbefaler” giver vi vores anbefaling til hvem du kan kontakte omkring det specefikke emne. Ikke altid er det mest indelysende svar det rigtige valg.

Fleksløntilskud

Fleksydelse

Ledighedsydelse

Ressourceforløbsydelse