Information om fleksjobbevis

Et fleksjob bevis er et juridisk gældende dokument, der beviser at du er berettiget til at komme i betragtning til et fleksjob – med andre ord, at du er visiteret til fleksjob.

Det er typisk jobcenteret i bopæls kommunen der udsteder et sådan. Du kan forvente et fleksjobbevis enten via e-Boks eller i din fysiske postkasse.

Lovgivning omkring fleksjobbevis findes i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §14

§ 14. Kommunen skal efter anmodning udstede et fleksjobbevis til personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Fleksjobbeviset indeholder oplysninger om fleksjobordningen, de handicapkompenserende ordninger og personens skånebehov. Kommunen skal anvende den skabelon, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder.