Fleksjob som selvstændig

Jeg vil i denne artikel dele min rejse med dig. Så du kan få et indblik i hvordan det er at være selvstændig og hvad jeg skulle igennem af faser for at blive ved med at holde fast. Det har været en lang rejse, men slet ikke så lang, som jeg og mange andre havde troet. Det tog mig fra jeg blev sygemeldt 2 år med det hele. Min proces med at blive afklaret og bede om hjælp var den længste. Jeg ved fra andre med cøliaki, at de har fået førtidspension langt tidligere.

Mit liv indtil jeg måtte indse, at jeg ikke længere kunne arbejde på fuld kraft
Jeg blev selvstændig i 2011, og drømte i bedste iværksætter stil om at have masser af timer med kunder og masser af opgaver. Min første vision så sådan her ud:

Navn: Helene Mau Livsplanlægning på området: Arbejde

Livskvalitet for mig er at opnå følgende ønsker og mål:
Jeg glædes over mit arbejde med klienter og hos Care Danmark. Jeg lærer nyt hver dag og udvikler mine faglige evner. Herudover er det sjovt og udviklende at være på arbejde og jeg har en tilfredsstillende balance mellem arbejde, fritid, skole og netværk. Jeg forøger min viden om HR relaterede opgaver og arbejder som HR specialist indenfor ngo verdenen.

Jeg har varierede opgaver og udvikler mine personlige kompetencer løbende. Jeg tager også stilling til opgaverne som mentor og psykoterapeut, således at klientarbejdet er til gavn for mig. Jeg har fleksibilitet i arbejdsopgaver og tid hos Care Danmark – og jeg planlægger selv min hverdag, således at balancen sikres til gavn for mig. Jeg stiller krav om, at ledelsen bakker databasen op, således at mine konsulent egenskaber kan bruges bedst muligt fremover.
Jeg bestemmer selv antallet af arbejdstimer henover måneden.

Mit klientarbejde udvikles løbende og jeg stiller som krav at klienterne kommer som aftalt samt at de arbejder med det, der dukker op.

For at skabe dette i mit liv, vil jeg gøre følgende (hvem, hvad, hvordan, hvornår):

1 Jeg bibeholder mit job fremtil 2011
2 Jeg uddanner mig løbende i sql og mysoft – hver dag
3 Jeg udvikler selv processerne og finder den bedste og billigste vej at gå – når behovet opstår
4 Jeg samarbejder med marketing om gode og nemme løsninger også for dem samt stiller krav om at de også lærer at lave udtræk – hver dag.
5 Jeg har altid fri mandag efter kursus
6 Jeg opdaterer løbende min viden om teknikker og strukturer til gavn for klienter
7 Jeg har minimum 70 timer i egenpraksis med egne klienter i løbet af 2010
8 Jeg sørger for at få supervision til gavn for mine klienter – og forbereder en dagsorden til hvert møde – minimum 5 gange – aftales løbende
9 Jeg forbereder mit mus skema inden 31.5.2010 og beder om lønforhøjelse i form af studiestøtte frem til sommer 2011.
10 Jeg finder HR relaterede jobannoncer og beslutter mig for om det er et nyt jobområde for mig – inden 31.12.2010
Medtag både kortsigtede og langsigtede ønsker og mål. Både formuleringen om livskvalitet, samt de konkrete punkter til handlingsplan vil ændre sig efterhånden. Opdater derfor skemaet jævnligt og udform eventuelt et nyt. (senest tilrettet i man 2010

og da jeg startede 2011, så livsplanen sådan ud:

Jeg glædes over mit arbejde. Jeg lærer nyt hver dag og udvikler mine faglige evner. Herudover er det sjovt og udviklende at være på arbejde og jeg har en tilfredsstillende balance mellem arbejde, fritid og netværk. Jeg forøger min viden om HR relaterede opgaver og arbejder som HR specialist.

Jeg har varierede opgaver og udvikler mine personlige kompetencer løbende. Jeg tager stilling til opgaverne som mentor og psykoterapeut, således at klientarbejdet er til gavn for mig. Jeg har fleksibilitet i arbejdsopgaver og tid hos samarbejdspartner – og jeg planlægger selv min hverdag, således at balancen sikres til gavn for mig.
Jeg bestemmer selv antallet af arbejdstimer henover måneden, således at jeg tjener cirka 45.000 hver måned.

Mit klientarbejde udvikles løbende og jeg stiller som krav at klienterne kommer som aftalt samt at de arbejder med det, der dukker op.

For at skabe dette i mit liv, vil jeg gøre følgende (hvem, hvad, hvordan, hvornår):

1 Jeg finder et nyt job som konsulent – indenfor HR faget – senest 1.3.2012 på max tyve timer
2 Jeg sender to ansøgninger om ugen samt ringer til mit netværk – løbende og deadline er 1.1.2012
3 Jeg laver nye opslag og sætter dem op i lokalbutikker omkring frederiksberg hver mandag – tyve hver gang
4 Jeg opdaterer linked in, således at det er tydeligt hvem jeg søger at ramme – den første onsdag i januar 2012
5 Jeg har altid fri mandag efter kursus
6 Jeg opdaterer løbende min viden om teknikker og strukturer til gavn for klienter
7 Jeg har minimum 10 klienter om ugen – tirsdag og onsdag primært – indtjening cirka 5000 om ugen
8 Jeg udvider min viden om markedsføring og taler med konsulent inden 31.12.11
9 Jeg udvider min viden om markedet generelt og undersøger konkurrenterne 29.12.11
10 Jeg udvider mit netværk med nye grupper, således kan jeg trække på deres kompetencer og deres netværk – 15.1.2012

To forskellige livsvisioner. Sådan bør det være.
Jeg havde en god indtjening og nød at være selvstændig. Samtidig blev omsætningen gradvis som jeg drømte om – og jeg lærte at holde af de opgaver, som ikke nødvendigvis på dette tidspunkt står beskrevet i visionen for arbejdet. Men det kom de til. For jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle bruge tid på regnskab og salg og produktudvikling og status samt fakturaskrivning. Hvilket i princippet blev klart for mig i løbet af 2013. Via en god netværksforbindelse fandt jeg nemlig frem til Lone Aagaard fra KOMMitment, som dengang hjalp med at få kigget på virksomheden i helikopter perspektiv og give mig den rådgivning, som har været fundamentet lige siden. I øvrigt et samarbejde, som jeg landede igennem jobcentret i Århus, da jeg stadig havde min helt spæde start som selvstændig og var en tur i Århus på rundrejse.

Den dag, hvor jeg måtte sande at min krop havde noget at fortælle i forhold til arbejde
Jeg havde haft smerter igennem flere år og kæmpede med at få vilje og krop til at hænge sammen. I 2019 blev jeg sygemeldt på fuld tid, fordi alle de mange forskellige alternative bølger og diæter, jeg havde været igennem (fordelt over mange år) ikke længere gav mig følelsen af at kunne mestre hele dagens opgaver. Kroppen begyndte at larme mere og mere. Så omkring jul sygemeldte jeg mig. Jeg var heldig at jeg som selvstændig havde tegnet flere forsikringer til dette formål. Efter et par måneder var jeg klar til deltidsjob og talte derfor med min sagsbehandler i sygedagpenge.

Jobcentret og jeg havde gode samtaler omkring mængden af arbejde og igennem det næste halve år skrev jeg logbog til hende og mig selv, en logbog som indeholdt ugenummer, mine smerter, min arbejdsdag og tid. Dette for at holde mig selv op på, hvordan jeg rent faktisk havde det.

Det så for eksempel sådan ud i tre uger (men jeg har skrevet for talt 12 uger):

uge 14:
7 mentortimer
2 stresscoaching
1,5 parterapi
10 timers kontorarbejde
Smerte: 9
Arbejdstid i % (af 37): 55
uge 15:
13 mentortimer
2 timers stresscoaching
1,5 parterapi
0 timers kontorarbejde
Smerte: 10
Arbejdstid i % (af 37): 44,5
uge 16:
2 mentortimer
2 stresscoaching
1 psykoterapi
15 timers kontorarbejde også fra sidste uge med mange smerter
Smerte: 2
Arbejdstid i % (af 37): 54

Over en periode på 12 uger skrev jeg alle disse ting ned. I første omgang for mig selv. Dernæst fandt jeg ud af at det gjorde mig sikker på, hvad jeg mærkede og kunne. Tilfredsstillende for mig. Godt i forhold til at tale med min jobkonsulent. Fordi når jeg er ærlig overfor mig selv, er jeg langt mere klar til samtaler med en anden omkring emner som kan være sårbare og svære at formidle.

Selve processen
Jeg bad om et møde, da jeg havde besluttet mig for at “smide håndklædet”. Fik fortalt hvordan jeg havde det og at jeg gerne ville afklares. Jobkonsulenten forklarede at jeg skulle indsende de seneste 3 års regnskab og forklare min forretning i tal. Det kan du ringe og bede om, så sender jeg det gerne til dig. Jeg skulle nemlig i forhold til lovgivningen bevise, at jeg havde arbejdet fuld tid i virksomheden. Hvilket jeg havde.

Jobkonsulenten foreslog at jeg blev afklaret hos en anden aktør, hvilket jeg også sagde ja til. Dette er selvfølgelig for at være helt sikker på, at jeg ikke kan mere end det, jeg selv tror. For mig er det ikke manglende tillid, men mere et ansvarligt spørgsmål. Det er trods alt mange penge, jeg som borger ville modtage som fleksjobber. Penge som går fra andre steder i vores demokrati. Ikke dermed sagt at jeg ikke har krav på ydelsen i vores velfærdssamfund. Men jeg tænker bare sådan. Jeg tror det har hjulpet mig rigtig meget.

Efter afklaring og indsendelse af diverse dokumenter var der en periode, hvor jeg holdte kontakten med jobcentret jævnligt (cirka 1 gang om måneden). Ligeledes gik jeg i smertebehandlingsforløb hos Smerteklinikken i Herlev og talte med en uvildig socialrådgiver herfra. Dette forløb blev jeg henvist til gennem jobcentret og lægen. Jeg bad selv om det.

Denne socialrådgiver hjalp mig med at kigge på loven (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dette for at sikre, at følgende punkter var opfyldt:

1. Selvstændigt erhvervsdrivende skal for at få tilskud efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
1) Have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.
2) Udnytte sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden.
3) Drive virksomheden som hovedbeskæftigelse her i landet i hele tilskudsperioden.
4) Være under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.
5) Forud for tilkendelse af tilskuddet første gang have drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.
6) Ikke modtage følgende ydelser:
a) Førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
b) Støtte til selvstændig virksomhed i medfør af § 73 j i lov om aktiv socialpolitik.
c) Delpension efter lov om delpension, efterløn efter kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller fleksydelse efter lov om fleksydelse.

Alle dokumenter blev samlet sammen til et Rehabiliteringsmøde. Jeg læste det hele igennem og var tilfreds inden selve mødet. Det var et godt og kort møde. Jeg blev tilkendt “tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende”.

Nu modtager jeg hver måned 4.500 cirka (det beregnes på baggrund af 3 tidligere års regnskab og kan variere efter årene inden). Jeg har en ugentlig fuld arbejdstid på maksimalt 20 timer. Jeg har perioder hvor jeg er mere syg end andre og så sygemelder jeg mig. Dertil har jeg tegnet Statens Sygeforsikring med udbetaling fra dag 1. Den koster p.t. omkring 6000 og kan findes her: https://virk.dk/vejledning/sygedagpengeforsikring/sdf-selvstaendig-sygedagpengeforsikring/#Pris-for-forsikringen

Har du lyst til at høre mere eller få støtte til at gennemgå denne fase i dit liv bedst muligt, så kontakt mig gerne. Du kan læse lidt om mit mentorforløb på hjemmesiden.

Forfatter:: Helene Mau – MauCoaching