Den Uvildige Konsulentordning

Et alternativ til Jobcenteret er DUKH –  Den Uvildige Konsulentordning, og i visse tilfælde en eventuel faglig organisation. Her kan du få uvildig rådgivning; rådgivning der har det formål at sikre sig at lovgivningen overholdes.

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Vores formål er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør vi ved, at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner.DUKH skal også medvirke til at forbedre sagsbehandlingen og oplyse om udviklingen på handicapområdet. Det gør vi ved, at formidle vores erfaringer på www.dukh.dk i artikler, i form af oplæg m.v.

DUKH rådgiver vi om såkaldte handicapkompenserende ydelser.  Det vil sige, at vi rådgiver om alle de områder i lovgivningen, hvor formålet er at kompensere mennesker for deres handicap. Det kan være lovgivningen på det sociale område, arbejdsmarkeds-, uddannelse eller sundhedsområdet.

Du kan bruge os, når du:

 • mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder
 • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
 • undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse
 • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer
 • er utilfreds med en afgørelse i din sag og er i tvivl om mulighederne for at klage.

Hvad rådgiver vi ikke om?

DUKH´s fokus ligger på din retssikkerhed og lovgivningen. Det betyder, at vi blandt andet ikke giver rådgivning om:

 • Den konkrete beregning af din ydelse
 • Dit handicap eller følgerne af det
 • Du er omfattet af målgruppen for en ydelse eller ej
 • Indholdet af f.eks. behandling, pleje, skole- eller et uddannelsesforløb
 • Forhold mellem dig og din arbejdsgiver
 • Forhold mellem dig og dine hjælpere

Her vil vi henvise til andre relevante instanser.

Sidst opdateret 18/01 2018.

DUKHs hjemmeside finder du på https://www.dukh.dk/