Bisidderhjælp

Du kender måske til at stå i en situation hvor du ikke rigtig kan se op eller ned, på dine egne muligheder og rettigheder. Måske er du bare ved at give op, og vi ved at det med rette kan være svært. Derfor kan det være nyttigt at få uafhængig hjælp. Her er der heldigvis mange at ty til – både selvbetalte og gratis. Se her hvilke muligheder der er.

Som fleksjobber kan det være en udfordring at navigere i det komplekse system af regler og rettigheder. Heldigvis er der et værktøj til rådighed, der kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og støtte dig i dine møder med myndighederne – bisidderordningen.

Bisidderordningen er en mulighed for at få en bisidder med til møder med jobcenteret, kommunen eller andre relevante instanser. En bisidder er en person, der kan være din støtte og hjælpe dig med at sikre, at dine interesser bliver varetaget på bedst mulig vis. Også som fleksjobber kan det være svært at stå alene over for myndighederne. Bisidderordningen kan give dig den nødvendige tryghed og opbakning i dine møder. En bisidder kan hjælpe med at sikre, at dine rettigheder bliver respekteret, og at du får den nødvendige information og vejledning til at træffe de rigtige beslutninger.

Bisidderen kan også hjælpe med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, tolke og oversætte, hvis der er behov for det, samt være med til at sikre en god og konstruktiv kommunikation mellem dig og myndighederne.

Lovgivningen:

Bisidderordningen er hjemlet i loven om aktiv beskæftigelsesindsats, § 20. Det betyder, at du har ret til at have en bisidder med til møder med jobcenteret eller kommunen, hvis du ønsker det. Du kan læse mere om loven og bisidderordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside eller på din kommunes hjemmeside.

Gratis og betalt rådgivning:

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med bisidderordningen eller andre spørgsmål relateret til dit fleksjob, er der flere muligheder for at få hjælp. Her er en liste over både gratis og betalt rådgivning:

Gratis rådgivning:

  • Jobcenteret: Du kan få gratis rådgivning og vejledning hos dit lokale jobcenter. De kan hjælpe med at besvare spørgsmål om bisidderordningen og andre emner relateret til dit fleksjob.
  • De fleste faglige organisationer (fagforening) vil tilbyde bisidderordning (der kan være undtagelser) Selve tilbuddet er gratis da det (i lang de fleste tilfælde) er en del af pakken du allerede har.
  • DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
  • Diverse frivillige organisationer: Der er frivillige organisationer, der tilbyder bisidderstøtte til forskellige grupper, herunder fleksjobbere. Du kan undersøge, om der findes lokale organisationer i dit område, der kan hjælpe dig med at finde en bisidder
  • Eventuelle familieer og venner: Du kan også overveje at bede en pålidelig person fra din familie eller vennekreds om at være din bisidder. Det kan være en person, der kender dig godt og kan støtte dig under møder med myndighederne.

Selvom disse muligheder ikke er specifikke bisidderordninger, kan de stadig give dig den nødvendige støtte og vejledning i forbindelse med dine fleksjobrelaterede møder. Husk altid at kommunikere tydeligt med din bisidder om dine behov, så de kan være bedst muligt forberedt til at støtte dig.

Betalt rådgivning:

  • Advokater eller juridiske rådgivere: Hvis du har brug for mere specialiseret og dybdegående rådgivning, kan du kontakte en advokat eller juridisk rådgiver med erfaring inden for arbejdsret og fleksjobområdet. Vær opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med denne type rådgivning.

Husk, at bisidderordningen er din ret som fleksjobber. Vær ikke bange for at benytte dig af den og få den støtte, du har brug for.