Skift af ansættelsesform

Hvilke muligheder har arbejdsgiver, når ved flyt af en fleksjobvisiteret medarbejder fra en ansættelsesform til en anden – eksempelvis fra en timelønnet til en -funktionærkontrakt.

Vigtige punkter at tage stilling til

Uanset om du er arbejdsgiver eller ansat, så er det vigtigt at kende til følgende punkter, hvis der ønskes at gå fra en ansættelsesform til en anden.

  • Husk ancienniteten. Hvis man i løbet af sin ansættelse laver en aftale om at gå fra ren timelønnet medarbejder til funktionær/funktionærlignende, er det vigtigt, at man noterer ancienniteten fra ansættelsestidspunktet. Ellers tæller ancienniteten fra det tidspunkt, aftalen bliver gældende.
  • Hvor mange timer skal man arbejde for at være funktionær? Uanset hvilken type arbejde du er beskæftiget med, skal du være beskæftiget mindst 8 timer om ugen i gennemsnit for at være omfattet af funktionærloven. Hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten, at arbejdstiden er gennemsnitligt 8 timer ugentligt, er kravet som udgangspunkt opfyldt.