Retningslinjer for Fleksjobber Netværket LinkedIn gruppen

Retningslinjer (LinkedIn gruppe regler) for Fleksjobber Netværket

Opdateret Juni 2022


Indhold

 • Introduktion
 • Links
 • Etik og moral
 • Udelukkelse fra gruppen
 • Generelt
INTRODUKTION

For at sikre at grupperne kan være et forum hvor alle kan komme til orde, og være sikre på en sober debat, samtidig med at grupperne holder sig inden for nuværende lovgivning, er der udarbejdet et sæt retningslinjer, der gælder for begge grupper. Retningslinjerne vil blive opdateret kontinuerligt. Alle forespørgsler til retningslinjerne kan stilles enten direkte i grupperne eller som en direkte henvendelse til info@fleksjobbernetvaerket.dk

Grupperne er åbne for indlæg, spørgsmål, diskussion og erfaringsudveksling for alle med interesse for fleksjob, uanset hvilken tilgang og interesse der måtte være. (Grupperne bestræber sig dog på, men er ikke konkluderet til kun at indeholde positive og proaktive indlæg). Bemærk det med småt: Fleksjobber Netværket er ikke en ‘juridisk gruppe’ og kan derfor ikke stilles til ansvar for misinformation i gruppen.

Formål

Fleksjobber Netværket (herunder gruppen, (Facebook og LinkedIn-siden)) har det  formål er at give den fleksjob-visiterede et seriøst online-forum, hvor der primært skal fokuseres på de åbne muligheder der findes i forhold til at finde et fleksjob. Herudover er formålet at give sparring med ligesindede om hvilke muligheder der findes. Fleksjobber Netværket er ikke en ‘juridisk gruppe’ og kan derfor ikke stilles til ansvar over for den rådgivning der måtte findes i gruppen.  Netværket ønsker også at åbne op for muligheden for, at arbejdsgivere og fleksjobbere mødes, og at der i netværket er mulighed for udveksling af job.

Fleksjobber Netværket arbejder kontinuerligt frem i mod

 • at skabe transpersonens på arbejdsmarkedet omkring fleksjobordningen over for fleksjobbere, arbejdsgivere og andre der har interesse i fleksjobområdet.
 • at være et sobert miljø for fleksjobbere, arbejdsgivere og andre der har interesse i fleksjobområdet.
 • at være et en landsdækkende ucensureret åbent ærlig gratis non-profit, partipolitisk interesseorganisation for ALLE
 • at være en direkte gratis enkel job platform for fleksjobbere, arbejdsgivere og andre af arbejdsmarkedets parter
 • at være en fleksjob-hub der samler alt om fleksjob ét sted (Her bruger vi hashtagget #AltOmFleksjob)
 • at være en indgangsvinkel til hjemmesiden www.fleksjobbernetvaerket.dk

Indlæg

Indlæg i gruppen skal så vidt muligt overholde indholdet fra punktet links, og etik og moral, og formål. Der er brede rammer for hvordan det kan fortolkes, og det er op til den enkelte selv at vurdere. Inden indlægget offentliggøres bør det vurderes i forhold til, hvad der i punktet generelt er noteret.

Antal indlæg

Der er ikke sat nogen begrænsning på, hvor mange indlæg et gruppemedlem må bidrage med. Vær dog opmærksom på ikke at bidrage med det samme indlæg mere end én gang.

Anvendelse af humørikoner

Der må i indlæg anvendes humørikoner, som for eksempel :-) – det kan vises på denne måde: :-) (Et humørikon der henviser til et ansigt der er glad).

Begrænsning ved brug af humørikoner

Indlæg der indeholder to, eller flere humørikoner, placeret spredt eller tæt ved hinanden er ikke velset, men indlægget accepteres. Der henvises høfligt til, at indlæg fremstår som ren tekst.

Links

Links til eksterne hjemmesider skal være præsenteret med en tekst, som forklarer, hvad linket leder hen til.

Etik og moral

Indlæg og kommentarer skal holdes i en sober tone, og det anses ikke for god skik at være personlig. Partipolitik, religion og personstrid anses ikke for at være i orden i forhold til etik og moral. Gruppen bestræber sig på, men er ikke konkluderet til kun at indeholde positive og proaktive indlæg – er man uenig med andre skal man altså være det på en høflig facon..

Reklame for andre LinkedIn grupper

Som udgangspunkt må du gerne fortælle om andre LinkedIn grupper i Fleksjobber Netværkets gruppe, dog ikke hvis disse

 • er i strid med Fleksjobber Netværket’s egen formål
 • strider mod fællesskab

Administrator vil til en hver tid kunne slette de indlæg hvori der reklameres for andre grupper.

Udelukkelse fra gruppen

Et gruppemedlem kan ekskluderes fra gruppen før og eller efter indmeldelse, hvis en eller flere af følgende kriterier er opfyldt:

 • At gruppemedlemmet forventes ikke at have tilkendegivet sig med korrekt fornavn, mellemnavn, efternavn og/eller at det skønnes at der er brugt et fiktivt navn.
 • At gruppemedlemmet forventes ikke at have anvendt et oprigtigt, seriøst profilbillede, eller at dette profilbillede forventes at kunne være anstødeligt.
 • At gruppemedlemmet ikke reagerer på korrespondance fra administratorerne og eller gruppens bestyrere.
 • At gruppemedlemmet som ikke holder til til hvad der under punktet Etik og moral er angivet.

Gruppemedlemmet har altid ret til at kommentere og spørge ind til en udelukkelse ved at tage direkte skriftlig kontakt via info@fleksjobbernetvaerket.dk – og vi bestræber os på at svare seriøst tilbage inden for 24 arbejdstimer.

Generelt

Før du poster dit indlæg, så gennemtænk det og vurder om dit indlæg er:

 • Nødvendigt
 • Forklarligt
 • Forsvarligt