Hvorledes er fleksjobberen stillet ved strejke?

Hvordan er reglerne for dig som fleksjobber ved en eventuel strejke – i forhold til om denne er berettiget til fleksløntilskud for de timer vedkommende ikke er berettiget til løn / strejkeund. Kilde: LAFS samt svar fra STAR.

Hvis en person ansat i fleksjob på ny ordning bliver strejkeramt eller ramt af lockout – vil personen da være berettiget til fleksløntilskud for de timer vedkommende ikke er berettiget til løn / strejkeund erstøttelse for?

  • Eller skal personen søge kontanthjælp for de timer de ellers ville få fleksløntilskud for?
  • Eller skal personen søge kontanthjælp for alle 37 timer hvis de ikke er medlem af en fagforening der udbetaler strejkeunderstøttelse?

SVAR FRA STAR

Styrelsen kan vejledende udtale, at det er en forudsætning for at modtage fleksløntilskud, at der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Dette følger af § 70 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I det omfang, der ikke udbetales løn til en person under en konflikt, er det Styrelsens opfattelse, at der ikke kan udbetales fleksløntilskud for den periode, hvor pågældende ikke modtager løn fra arbejdsgiveren.

Styrelsen kan samtidigt vejledende oplyse, at efter § 74, stk. 1. nr. 5 kan der udbetales ledighedsydelse under midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.Styrelsen henviser samtidig til vejledning om ledighedsydelse mv. nr. 9363 af 10/7 2013:

”Personer i fleksjob

Der kan ikke udbetales ledighedsydelse til en person i fleksjob, der er omfattet af konflikt. Efter § 74, stk. 1, nr. 5, kan ledighedsydelse udbetales under midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Dagpengereglerne anvendes parallelt for ledighedsydelse under konflikt. Efter bekendtgørelse nr. 103 af 14. februar 2001 om a -kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt), er man ikke berettiget til dagpenge under konflikt. Der kan således heller ikke udbetales ledighedsydelse under konflikt.

Hvis personen ikke er medlem af en fagforening, der udbetaler strejkeunderstøttelse under konflikten, kan personen være berettiget til kontanthjælp, hvis personen opfylder betingelserne. Kommunen kan i så fald gøre kontanthjælpen tilbagebetalingspligtig, jf. § 93, stk. 1, nr. 3.” Der henvises til Ankestyrelsen for yderligere vejledning.

Venlig hilsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72 A,2300 København S.

Kilde: lafs