Handicapkonventionen

FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Konventionen er en menneskerettigheds-konvention, der skal sikre de grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap.

I juli 2009 ratificerede Danmark konventionen. Danmark skal herefter sikre, at personer med handicap kan de nyde de rettigheder, som konventionen foreskriver.

Institut for Menneskerettigheder har lavet denne hjemmeside, for at borgere i Danmark kan få viden om FN’s Handicapkonvention. Samtidig ønsker Institut for Menneskerettigheder, at hjemmesiden er med til at skabe debat om, hvad FN’s Handicapkonvention konkret betyder for personer med handicap i Danmark.

Institut for Menneskerettigheder er udpeget af folketinget til at fremme og overvåge gennemførslen af FN’s Handicapkonvention i Danmark.

Læs folketingets beslutning om Instituttets mandat på handicapområdet her.

Se video om konventionen her