Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob. Selv om I skal tage særlige hensyn til medarbejdere ansat i fleksjob, er der stadig mange muligheder for at arbejde med udviklingen af deres arbejdsevne.

Ved at arbejde med udvikling af dine medarbejdere i fleksjob får du og virksomheden en større fleksibilitet forærende, fordi I kan justere fleksjobbet efter de behov, der opstår. Fleksibiliteten er samtidig med til at sikre, at medarbejdere ansat i fleksjob også er attraktive medarbejdere i morgen.

Redskaber til udvikling i fleksjob

Med konkrete redskaber bliver det nemmere at arbejde med og fastholde fokus på udvikling for din medarbejder i fleksjob.

Uanset om I taler udvikling allerede fra starten af fleksjob-ansættelsen eller venter med det, til medarbejderen er mere fortrolig med jobbet, kan I fra begyndelsen signalere, at udvikling er en naturlig del af den løbende dialog med ALLE medarbejdere.

Her får du et mindre udvalg af redskaber, du kan anvende i din dialog med og opfølgning på de medarbejdere, du har ansat i fleksjob:

1. Tillægsspørgsmål til MUS

undefined Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder om udvikling i det konkrete job. Det er også et oplagt sted at tale om udvikling for og med medarbejdere ansat i fleksjob.

Når du afholder MUS med en medarbejder i fleksjob, skal du være opmærksom på de skånehensyn, der er i det konkrete fleksjob. Derfor kan du med fordel benytte dig af en række tillægsspørgsmål i samtalen som sikrer, at I tænker udviklingsmulighederne sammen med behovet for skånehensyn.

Download pdf med tillægsspørgsmål til MUS

2. Individuelt udviklingsskema

undefined Denne type skema kan både anvendes i den løbende dialog med medarbejderen og i forbindelse med den individuelle MUS. Det er med til at synliggøre bredden i medarbejderens opgaveløsning og anskueliggør samtidig den generelle udvikling i fleksjobbet.

Download eksemplar af udviklingsskemaet og anvend det ved MUS med din fleksjob-medarbejder.

 

3. Udviklingsskema

undefined Grundfos anvender et udviklingsskema i den løbende opfølgning på fleksjobansættelser og i forbindelse med MUS.

Skemaet oplister opgaver inden for et givent arbejdsområde eller en afdeling med angivelse af, i hvilken grad de forskellige medarbejdere kan udføre opgaverne i afdelingen. Skemaet er ikke et statisk værktøj, men kan ændres løbende ved:

  • Nye opgaver
  • Opgaver, som forsvinder
  • Nye medarbejdere
  • Forandringer i skånehensyn.

Download eksemplar af skemaet og anvend det i din egen opfølgning på dine medarbejdere i fleksjob.

 

Mere viden om udvikling i fleksjob