Fastholdelsesfleksjob

Fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob.

For at kunne blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads skal arbejdspladsen gennem de foregående 12 måneder have forsøgt at fastholde medarbejderen i et ustøttet job gennem ansættelse under de sociale kapitler i overenskomsten eller på særlige vilkår.
Cases om fastholdelsesfleksjob

Få tre eksempler på tilkendelse af fastholdelsesfleksjob

De sociale kapitler

De fleste overenskomster indeholder sociale kapitler. De sociale kapitler indeholder retningslinier for særlige løn- og ansættelsesforhold og kan tages i brug i de tilfælde, hvor der er brug for særlige skånehensyn, såsom:

  • ændrede arbejdsopgaver
  • nedsat arbejdstid
  • at medarbejderen undgår overarbejde
  • skiftende arbejdstider eller lignende.

Findes der ikke en overenskomst med sociale kapitler er der stadig krav om, at virksomheden har forsøgt at fastholde medarbejderen på særlige vilkår.

Skriftlig dokumentation

Tiltagene skal løbende dokumenteres skriftligt, så de kan anvendes, hvis der bliver behov for at søge om fastholdelsesfleksjob.

Det er derfor vigtigt at orientere arbejdsgivere om vigtigheden af at dokumentere indsatser, hvor de sociale kapitler anvendes for at opnå bestemte skånehensyn.

Tiltagene kan dokumenteres gennem mødereferater, notater i personalemappen eller lignende. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke funktioner medarbejderen har vanskeligt ved at udføre, samt hvilke skånehensyn, der er aftalt.

Undtagelser til 12 måneders-kravet

Kravet om 12 måneders ansættelse efter de sociale kapitler gælder ikke, hvis der er tale om en akut opstået skade eller sygdom, hvor det er åbenbart formålsløst at bringe de sociale kapitler i spil. I disse tilfælde kan jobcentret bevilge fleksjob umiddelbart.

Akut opstået skade eller sygdom skal forstås i modsætning til glidende nedslidning eller sygdom. Det beror på en konkret vurdering fra jobcentret, om personen er undtaget fra 12 måneders-kravet.