Fasthold en medarbejder med nedsat arbejdsevne

Print Friendly, PDF & Email

Overvej først de muligheder for fastholdelse, som bedst muligt tillader din medarbejder at blive på det ordinære arbejdsmarked. Det vil sige, inden et fleksjob kommer i betragtning.

En medarbejder med nedsat arbejdsevne behøver ikke ende i et fleksjob. Ofte kan mindre justeringer i jobbet betyde, at medarbejderen uden yderligere indsats kan klare arbejdet igen.

Husk dokumentation, når du fastholder

Virksomheden skal selv i mindst 12 måneder have forsøgt at fastholde sin medarbejder på ordinære vilkår, før et fastholdelsesfleksjob kan bevilges. Læs mere om dokumentation når du fastholder

Indsatser til fastholdelse

De typiske indsatser, man benytter sig af til at fastholde en medarbejder, er:

På indsatstrappen her kan du se på hvilke trin, man oftest gør brug af de forskellige ordninger:

undefined

De forskellige ordninger kan kombineres. Kontakt dit lokale jobcenter for at høre, hvad der kan lade sig gøre i netop jeres tilfælde.

De sociale kapitler

I overenskomstens sociale kapitler er der mulighed for at fravige overenskomstens aftaler om løn- og arbejdsvilkår. Det kan fx dreje sig om, at virksomhed og medarbejder aftaler at ændre arbejdsopgaverne, at medarbejderen går ned i tid, eller at der bliver taget nogle særlige hensyn, som fx at undgå tunge løft, krævende kundekontakt, skiftende arbejdstider eller lignende.

Virksomheder der ikke har tegnet overenskomst eller har en overenskomst uden sociale kapitler, er stadig forpligtet til selv at forsøge at fastholde medarbejderen.

I sådanne tilfælde er der tale om ansættelse på særlige vilkår, som svarer til, hvad der ville kunne aftales efter de sociale kapitler i overenskomsten.

Ansættelse på særlige vilkår anvendes i tilfælde, hvor:

  • der ikke findes en overenskomst
  • overenskomsten ikke indeholder et socialt kapitel
  • de sociale kapitler i overenskomsten ikke er tilstrækkeligt udfyldt.

Se eksempler på fastholdelse

Tilbage til toppen

§ 56

Hvis en medarbejder har en kronisk eller langvarig sygdom, som giver mere end 10 sygedage om året, kan man lave en §56 aftale. Den betyder, at arbejdsgiver får refunderet sygedagpenge allerede fra første sygedag, når der er tale om sygefravær på grund af den pågældende sygdom.

Det, at den ansatte er sygemeldt, og måske har en §56-aftale, er ikke i sig selv nok til, at det anses som et reelt forsøg på fastholdelse.

Tilbage til toppen

Afprøvning i nyt arbejdsområde

Hvis der er brug for at flytte medarbejderen til et helt nyt arbejdsområde, som kræver en særlig optræning, er der mulighed for at få støtte til en mentor. Mentoren er ofte en erfaren kollega, som i en periode kan hjælpe medarbejderen godt i gang med de nye arbejdsopgaver. Jobcentret dækker lønomkostningerne for mentoren i de bevilgede mentortimer.

Der kan også være mulighed for arbejdsprøvning, hvis medarbejderen skal afprøve helt nye arbejdsområder på arbejdspladsen.

Tilbage til toppen

Hjælpemidler eller mindre arbejdspladsindretninger

Jobcentret kan hjælpe, hvis medarbejderen på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for særlige hjælpemidler eller mindre indretninger af arbejdspladsen. Der skal være tale om hjælpemidler eller indretninger, som ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen. Der kan fx være tale om særligt computerudstyr, en app som hjælper med at tilrette de daglige arbejdsopgaver, særligt værktøj, en særlig stol eller lignende.

Tilbage til toppen

Personlig assistance

Hvis medarbejderen har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan jobcentret bevilge personlig assistance. Den personlige assistance er ofte en kollega, som hjælper medarbejderen med de bestemte dele af arbejdsfunktionen, som vedkommende ikke selv kan løse. Der kan fx være tale om en kollega som hjælper medarbejderen med tunge løft eller med at strukturere de daglige opgaver. Virksomheden får tilskud til lønnen.

Hvis din medarbejder har nedsat arbejdsevne, er der flere muligheder for fastholdelse, som sikrer, at medarbejderen kan blive på det ordinære arbejdsmarked. Et fleksjob kan også komme på tale, men det kræver, at I har forsøgt at fastholde medarbejderen via de sociale kapitler i 12 måneder forud, og at I har dokumenteret tiltagene.

Personlig assistance kan som udgangspunkt gives i op til 20 timer om ugen – i særlige tilfælde dog op til 37 timer om ugen. Som hovedregl beregnes tilskuddet ud fra studentertimelønssatsen, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten. Pr. 1. april 2016 udgør den 116,11 kr. I særlige tilfælde kan tilskuddet være højere.  Se aktuelle satser.

Mere viden om fastholdelse

Læs mere om fastholdelse på hidtidig arbejdsplads – fastholdelsesfleksjob

Se andre virksomheders gode eksempler på fastholdelse