Hvis du skal afskedige en medarbejder i fleksjob

Hvis du skal afskedige en medarbejder i fleksjob

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Er du kommet i den situation, at du må afskedige en medarbejder, som er ansat i et fleksjob, skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at vedkommende kan være beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. Ansatte i fleksjob kan have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og hvis det er tilfældet, er de omfattet af en særlig beskyttelse.Læs mere om Lov om forbud med forskelsbehandling i Cabis lovstof om handicappedes rettigheder.

Foretag altid rimelig tilpasning inden en afskedigelse

Hvis afskedigelse sker på baggrund af handicappet, har du som arbejdsgiver pligt til, inden opsigelsen, at undersøge mulighederne for såkaldt rimelig tilpasning i forhold til medarbejderens konkrete behov. Tilpasningen skal sikre, at medarbejderen fortsat kan varetage de væsentligste funktioner i jobbet, selvom vedkommende har et handicap.

En arbejdsgiver kan ikke lovligt afskedige en medarbejder med henvisning til 120-dages reglen, hvis fraværet skyldes handicappet, og hvis medarbejderens sygefravær er en følge af, at arbejdsgiver ikke har taget skridt til rimelig tilpasning af jobbet.

Rimelig tilpasning

Rimelig tilpasning kan fx være:

  • at nedsætte arbejdstiden
  • at ændre i arbejdsopgaver
  • omplacering til andet arbejde inden for samme stillingstype
  • personlig assistance (via jobcentret)
  • særlig indretning af lokaler, arbejdsudstyr eller inventar.

Om tilpasningen er rimelig afhænger af:

  • virksomhedens størrelse og økonomiske situation
  • stillingens karakter
  • omkostningerne ved tilpasningen
  • om der er mulighed for støtte gennem jobcentret.

Mere viden om rimelig tilpasning

Læs mere om rimelig tilpasning og forskelsbehandlingsloven i værktøjskassen til virksomheder hos Specialfunktionen for Job og Handicap

Kontakt altid jobcentret

Hvis du overvejer at afskedige en medarbejder ansat i fleksjob, opfordrer vi til at tage kontakt til jobcentret, for at undersøge, om der er mulighed for at lave yderligere tilpasning af jobbet. Jobcentret kan måske yde støtte i forhold til tilpasningen.

Kontakten til jobcentret har også betydning i forhold til at leve op til lovens krav om at undersøge mulighederne for rimelig tilpasning.

Dialog med brancheorganisationen

Brancheorganisationen kan også yde hjælp og støtte til at holde sig inden for lovens rammer, når det drejer sig om at skulle opsige en medarbejder med et handicap.

Dokumentér jeres tiltag

Det er altid en god idé at lave et notat i personalemappen, hvis I i virksomheden laver forskellige tiltag for at indrette jobbet, så det bedst muligt matcher medarbejderens handicap.

Denne dokumentation giver dig overblik over, hvilke tiltag der er gjort, og om virksomheden overholder Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til at foretage den lovpligtige rimelige tilpasning af jobbet.

I en eventuel retssag er der såkaldt delt bevisbyrde, så det er vigtigt, at I kan dokumentere, at I – fx via jobcentret – har undersøgt mulighederne for rimelig tilpasning.