Information om ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob. De har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob.

Kort fortalt

Personer, der er viseret til et fleksjob, har ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge. Fleksjobvisiterede har i stedet ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob.

Efter 12 måneder med ledighedsydelse inden for 18 måneder, skal kommunen dog ind og vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt.

Ledighedsydelsen udgør enten 89 procent af højeste dagpengesats eller cirka 60/80 procent af dagpengesatsen – svarende til kontanthjælpssatsen for henholdsvis voksne ikke-forsørgere eller forsørgere.

Man modtager den høje sats – 89 procent af højeste dagpengeniveau – hvis man på det tidspunkt, man godkendes til et fleksjob, modtager sygedagpenge, er berettiget til syge – eller barselsdagpenge, deltager i revalidering efter en jobplan eller modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Man har også ret til ledighedsydelse på den høje sats, når man har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder.

Opfylder man ikke disse betingelser, modtager man ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp.

Det er kommunerne, der står for udbetalingen af ledighedsydelse og træffer afgørelse om ret til ledighedsydelse. Hvis du har konkrete spørgsmål om din ledighedsydelse, skal du derfor kontakte din kommune.

borger.dk kan du få et overblik over reglerne for ledighedsydelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet nyttige links til både borgere og sagsbehandlere.

Fleksjobber Netværket anbefaler
Tag kontakt til kommunen for at høre hvordan du kan modtage ledighedsydelse. Opstår der forviklinger eller stridigheder omkring udregning og udbetaling kan du også tage kontakt til din fagforening hvis du har en sådan.

Gå tilbage til forsiden “Information om”