MU samtalen

Læs her omkring MU samtalen – din vej til dialog på arbejdspladsen

Denne artikel fører dig igennem MU samtalen, hvad den typisk kan bruges til, hvad den kan indeholde, og giver dig en idé til de emner du selv kan bringe med til MU samtalen.

Hvad er en MU samtale ?

En MU samtale eller en Medarbejder Udviklings samtale, er et værktøj både den ansatte og arbejdsgiver kan bruge, for på den måde at sikre at der er afsat tid til at få en dels faglig og personlig snak arbejdsgiver og arbejdstager imellem. Nogen kalder det for en udivddet ansættelsesaftale, fordi grundlaget for ansættelsen kan tages op her.

Tid og sted for MU samtalen
 • En MU samtale varierer i tid, men tager typisk fra 30 til 60 minutter.
 • MU Samtalen foregår i arbejdstiden, med mindre andet aftales.
Visiteret til fleksjob, hvad så?
 • Disse to ting har intet med hinanden at gøre, ganske kort. Som medarbejder visiteret til fleksjob har du samme rettigheder som enhver ansat.
Offentlig eller privat virksomhed
 • Som ansat i det offentlige har du krav på en MU samtale mindst én gang om året
 • Som ansat i det private er der ingen krav om MU samtaler, medmindre det er indskrevet i overenskomster og lokalaftaler.
Din planlægning af MU Samtalen
 1. Start 1-2 uger før samtalen og reflektér over spørgsmål du vil tale om på mødet, det kan måske være spørgsmål oomkring aarbejdsforhold, løn, muligheder, kurser, ferier og andet.
 2. Tag noter så du kan være forberedt.
Inholdet af en MU samtale

En MU samtale bør indeholde emner der vedrører medarbejderens forhold på arbejdspladsen; det kan være “Hvordan har du det på arbejdspladsen”, “Hvordan synes du samarbejdet med kollegaen og chefen er” og selv løn og personale forhold kan der tales om.

Værktøjer

Det er altid en vurdering af hvor systematisk og grundigt, og en fortolkning af dette, der bestemmer hvor meget en MU samtale kan indeholde. Nogle arbejdsgivere drager måske virksomhedskultur, enneragram viden, psykologiske test og andre værktøjer om måske samarbejde ind i samtalen.

Mening

 • Hvilke arbejdsopgaver, synes jeg, er mest meningsfulde?
 • Hvilke arbejdsopgaver har jeg svært ved at finde mening i?

Mestring

 • Hvilke opgaver, synes jeg, at jeg er bedst til. 
 • Hvilke opgaver føler jeg mig mindre kompetent til?
 • Hvad skal der til, for at jeg kan blive bedre klædt på til opgaverne?

Ledelse

 • Hvornår synes jeg, at min leder leder mig bedst?
 • Hvad savner jeg fra min leder?

Medbestemmelse

 • På hvilke områder betyder det noget for mig at have medbestemmelse?
 • På hvilke områder kunne jeg godt tænke mig mere medbestemmelse?

Resultater

 • Hvilke resultater fra det sidste års tid er jeg mest stolt af? Hvorfor lykkedes det?
 • Hvad skal der til, for at jeg kan skabe bedre resultater? – Hvad kan jeg gøre? – Hvad kan mine kolleger gøre? – Hvad kan min leder gøre?

Balance

 • Oplever jeg balance mellem de arbejdsopgaver, jeg har, og de ressourcer, f.eks. tid, værktøj og systemer, jeg får stillet til rådighed?
 • Oplever jeg balance mellem arbejdslivet og privatlivet med familie og fritid?
 • Hvad skal der til for at skabe bedre balance?

Kolleger

 • Oplever jeg, at vi har det godt i kollegagruppen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan er jeg selv som kollega?
Andet

Husk at en eventuel aftale der gøres på et sådan møde, altid er en god idé at få skriftlihy.

Links

En simpel søgning på internettet viser mange forskelligartede indgangsvinkler til MU samtalen. Mange af disse kommer fra kendte fagforeninger, faglige organisationer, arbejdsgiver interessanter og indeholder hver især en masse relevant info.