Fleksjobber Netværket - Sammen står vi stærkere

Udgiv dine artikler GRATIS
Simplificér problemstillinger og beskriv virkeligheden

Invitation til alle skribenter

Formidler du viden så det sidder lige i skabet?
Kan du gøre det lækkert, spiseligt og lige til at pakke ud?
Har du mod på at hjælpe andre og gøre en forskel?

- så er det dig vi mangler til denne frivillige mulighed


Kom i gang med det samme
Ring +4520253402
og bliv tilmeldt gratis


Beskriv et valgfrit emne

Intet emne er for stort og småt, så længe det kan have betydning for den der er, eller på vej til at blive visiteret til fleksjob. Beskriv et valgfrit emne i en faglig funderet artikkel.

Gør det lækkert
& spiseligt

Lovtekster og regler kan være kompliceret stof - du kan formidle, så alle kan forstå det. Gør det fyldestgørende, enkelt, forståeligt , lækkert og spiseligt.

Pak det ind så det let kan pakkes ud

Det du skriver ér du - og dit navn, e-mail og eventuelle web-side kan ses i artiklen. Bliv opdaget, og lad andre inspireres af dig, eller skab direkte forretning med din artikel.


Hvem og hvad er Fleksjobber Netværket?

Fleksjobber Netværket er det landsdækkende netværk for fleksjobbere, hvis formål blandt andet er:

- at skabe gennemsigtighed på arbejdsmarkedet omkring ordningen fleksjob

- at drive et sobert seriøst fælles forum for mennesker i fleksjob, eller på vej til en fleksjobvisitation.

- at videreformidle, at samle alt om fleksjob et sted, og at give dette gratis videre.

- at være vært for den årlige fleksjobberdag den. november hvor fleksjobbere, private og offentlige virksomheder og andre interessenter står sammen om at udbrede kendskabet og mulighederne for fleksjobbere.

Du kan via dette link (se også nedenfor) læse mere om hvad Fleksjobber Netværket er og hvad det kan bruges til:


© 2022 Fleksjobber Netværket - www.fleksjobbernetvaerket.dk CVR nr. 37109223