Teknisk Nyt på hjemmesiden

Seneste nyr pr. august 2016

Vi har aktiveret

  • SSL/SSH på hjemmesiden for at imødekomme øget behov for sikkerhed.
  • Backup/Restore funktion for hele tiden at være parat hvis data går tabt
  • Mere RAM og mere diskplads og øget CPU hstighed for at være beredte

Vi har implementeret

  • Øget brugersikkerhed på sitet med krav om øge brugeradgangskodestyrke
  • Yderligere backend sikkerhedsforanstaltninger
  • Side-til-bruger-ændrede procedurer

Vi har optimeret

  • Enkelte visuelle frontend elementer
  • Tekster og indhold
Tak

En stor tak til vore sponsor gennem to år, JobVision for at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af blandt andet hjemmesiden.  Deres bidrag er blandt andet gået til en del af bruger-til-systemet-sikerheden.