Hvad er nyttigt at vide noget om, når du har en diagnose og gerne vil have fleksjob?

Fleksjob og før fleksjob

Jeg har ofte samtaler med mennesker, som har eller er ved at “få” en diagnose. De er alle sammen enstemmigt kede af, at de ikke har et overblik over, hvad der er nyttigt at vide derefter. Derfor vil jeg her kort skitsere, hvad der kan være nyttigt at tænke igennem – for din egen skyld og for det system, som skal hjælpe dig.

Anvarlighed i eget liv

Jeg vejleder altid til ovenstående. Tag styringen eller få nogen til at hjælpe dig (helst en som kender dig godt eller som du har tillid til). At være ansvarlig giver dig nogle fordele, som kan bruges hele livet. I en situation som denne kan ansvarlighed for eget liv ligefrem hjælpe dig med at lande det rette job og den rette diagnose samt en tilværelse, som er værd at leve med.

Er du en af dem, som ved at du har en diagnose?

Så sig det højt og bed om jobcentret hjælp til at finde den rette støtte til dig. Ihvertfald hvis du efter endt skolegang ved, at du har nogle udfordringer, som er værre end de flestes. Mange ved godt i dag, at de lever med en diagnose. Heldigvis.

Dit jobcenter skal (medmindre du selv har fået diagnosen) ikke sende dig ud i et dagpengeforløb. Med mindre du er klar over, at du kan få et job snart. Med mindre din diagnose er en særlig styrke for dig, som du kan benytte i et job. De mennesker, som jeg taler med og har i forløb gennem kommunen kunne have sparet sig selv for mange års besvær, hvis de havde sagt mere ja end nej.  Mere ja til at prøve, være åben overfor det som ikke virker og som godt virker. Nogle af dem, jeg kender har haft job hele livet, men det bliver desværre ikke altid sådan. Du ved det godt selv. Om du kan eller ikke kan. Smid derfor al stolthed fra dig og anerkend dig selv. Stå ved den du er – med alt hvad du er.

Her er første case med mig som mentor og en åben partner i hverdagen

Kvinde bliver hjerneskadet efter en blødning i hjernen. Hun er midt i livet. Hun går i genoptræning hos Center for hjerneskade og jeg bliver tilknyttet hende som mentor, i forhold til arbejdsmarkedet. I løbet af den første tid siger hun ofte nej. Men sammen finder vi en mening i arbejdsprøvning og senere praktik, som giver hende et elsket job igen. Det var nogle svære samtaler i starten, fordi kvinden bare vil det samme som før, og ligesom har sat sig fast i denne fase. Samtalerne hver uge gavner hende i forhold til at kunne acceptere sin nye situation. 

Det at anerkende styrker og begrænsninger blev for hende vejen frem. Samtidig kiggede vi på muligheder og ikke begrænsninger. Hvad kunne hun og hvad kunne hun ikke? Hendes forløb varede cirka 3 år.

Andre af mine mentees har været så ramt af depression, at de sad hjemme i et hjørne af sofaen, en har fået konstateret asperger og kan på grund af sanseindtryk slet ikke arbejde som den norm, vi bruger idag. Efter den normale device “Sid på kontor, gerne i storrum med masser af lugte, dufte og lyde.” Andre igen har blot haft rigtig rigtig svære vilkår på hjemmefronten med børn, der har diagnoser og en arbejdsgiver, som ikke helt vil være behjælpelig med at finde løsningen, som gavner den ansatte og virksomhedens CSR mål.

Det allervigtigste er, at du er eksperten i dit liv. Uanset diagnose eller udfordringer. Hvis du kan vende det til en styrke i dit jobsøgningsarbejde, så skal det nok gå dig godt. Men det kræver mod og styrke at bede om det, du har brug for til en samtale. Nogle med udfordringer kan ikke se deres kommende chef i øjnene, andre kan ikke sidde stille til jobsamtalen og andre igen ser slet ikke hvordan de skal komme ud af stolen.

Arbejdsmarkedet i dag

Jeg oplever heldigvis selv ,at mange virksomheder forandrer sig. De skriver om det på LinkedIn og min opfattelse er også, at det bliver nemmere at få et fleksjob. Desværre hører jeg også fra mine kontakter, som enten skal i fleksjob eller som gerne vil noget andet med deres fleksjob, at der er forskellige årsager til at det ikke lykkedes. Enten er de på den gamle ordning og ønsker ikke at skifte til ny, fordi de er bange for at gå ned i indtægt. Måske er det ikke det værd at blive et sted, hvor du ikke længere føler at du gør en forskel.

Fortæl om dig selv, hvad du kan og er super god til

Andre skifter spor og har ikke helt fundet en måde at beskrive sig selv på. Arbejdsgivere vil gerne have det nemt og derfor kan det godt betale sig at skrive et CV, som matcher det job, du gerne vil have.

Jeg ved, at jobcentret er villige til at hjælpe både virksomheden og dig som fleksjobber, hvis du har spørgsmål til job og indtægt. Det er via virksomhedsteamet, at du kan bede om hjælp til at lande det bedste job for dig. Mange store virksomheder vil gerne have dig ansat. Tænk dig selv som en styrke og en gevinst for virksomheden.

Hvornår skal du så fortælle om dit fleksjob

For mig at se er det nemt. Gør det med det samme. Fortæl at du kan arbejde max antal timer og fortæl din kommende arbejdsgiver, at du nok skal tage kontakt til din konsulent på jobcentret, så gør du firmaet en tjeneste. Denne tjeneste kan godt blive din billet ind til noget varigt. 

Som leder i eget liv og selv ansvarlig for dit fulde potentiale kan du prøve dig lidt frem. De er ikke nemt at ringe til de første eventuelle arbejdsgivere, men det kan godt betale sig at gøre det. Spørg for eksempel en HR chef, om de kunne forstille sig at ansætte en på nedsat tid og med de og de udfordringer.

Spørg også gerne om stedets politik og medarbejder/ledelses udfordringer. Det giver dig et super billede af, hvem du er.

Skriv gerne til mig, hvis du har spørgsmål. Nogle kan jeg hjælpe dig videre med.

Kærlig hilsen
Helene Mau

Forfatter:Helene Mau – Mau Coaching