Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder

Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder

 

STØT FORSLAGET HER

ID: FT-01210
Originalt link : https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01210 – Besøg her

Giv personer, der er tilkendt fleksjobydelse, ret til at starte mikro-fleks-virksomheder, som hovedbeskæftigelse. Med mikro-fleks-virksomhed menes her en virksomhed, hvor ejeren arbejder i det omfang, som vedkommende er arbejdsprøvet til.

Årsag:

Folk, der er tilkendt fleksjob, har en nedsat erhvervsevne, ofte med stærkt svingende energi og ydeevne.
I de fleste ordinære ansættelser er man ansat i faste tidsrum på faste dage, men lidelser tager ikke hensyn til det, de har deres eget ’liv’. Som selvstændig kan man indrette arbejdsmængden og tidspunkterne efter det.
Fleksjob er meget svære at opdrive, da virksomhederne kan få rigeligt ’sund’ gratis arbejdskraft, blot de henvender sig til kommunerne. Praktik- og løntilskudsjob er nogle eksempler på dette. De færreste er indstillet på, at ansætte personale, der, som oftest, har et yderst svingende fremmøde.

Loven nu:

Loven giver p.t. mulighed for at fleksjobbere kan få støtte til at videreføre en selvstændig virksomhed, men reglerne udelukker alle der ønsker at starte en virksomhed op. Iflg. Star.dk skal man, for at få støtte, have drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder.
Det er også muligt at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, men igen, det afhjælper ikke problemet, da det ikke er tilladt at fakturere arbejdstimer.

Krævede tiltag:

Kommunen kan blive en sparingspartner og igangsætter, i stedet for udelukkende at være kontrollant. Det eneste det ville kræve, er et meget simpelt bogførings- og regnskabskursus baseret på et excel-ark, lidt revisor hjælp og en lovgivning der tillod dette.

Reglerne ang. fra fleksordningen i øvrigt, kan overføres direkte til en fleks-mikrovirksomhed. Udbetaling i øvrigt fra det offentlige kan udregnes efter timer i samme stil som efterlønstimer.
Ønsker man at sætte yderligere gang i udviklingen, kan der åbnes for en form for starthjælp, evt. i form af et mikrolån.


Forslag stillet af:

Kontaktoplysninger:

Birgit Holm-Petersen
Kalundborg
E-mail: birgit.holm@mail.dk

Medstillere -Kontaktoplysninger

Britta Onsberg Johansson
Faxe
E-mail: bj@bj-bogfoering.dk
Tlf.nr.: 28588743

Lærke Froulund Persson
Holbæk
E-mail: laerke.froulund@gmail.com

Eva-Pernille Naserian S Poulsen
Hvidovre
E-mail: naserian8@gmail.com

Jane Pihlmann Jensen
København
E-mail: janepihlmann@gmail.com
Tlf.nr.: 42762994

Sanne Bach Væring
Horsens
E-mail: sanne.bach@hotmail.com

Print Friendly, PDF & Email