Fleksrefusion – Den statslige fleksjobordning

 

Den statslige fleksjobordning

For at kunne få refunderet en del af lønnen på ansatte i fleksjob, skal institutionen være omfattet af den statslige Fleksjobordning. Offentlige og private institutioner kan få refunderet en del af lønnen til ansatte i fleksjob, hvis institutionen er omfattet af den statslige fleksjobordning.

Se, om jeres institution kan få refusion

Hvis I er usikre på, om jeres institution er omfattet af den statslige fleksjobordning, skal I kontakte det ministerium, der yder tilskud til jeres institution.

Husk at indberette årsværk

Alle institutioner, der er omfattet af den statslige fleksjobordning, er forpligtet til:

 • at betale bidrag i henhold til den gældende lovgivning
 • at indberette årsværk til den statslige fleksjobordning – uanset om institutionen har personer ansat i fleksjob eller ej.

Under titlen fleksrefusion er det stadigt muligt at opnå et økonomisk tilskud som virksomhed, ved at ansætte en fleksjobber. Dette gælder statslige virksomheder i Danmark, og berør ansættelser af mennesker visiteret til fleksjob, både på den gamle ordning fra før 2013 og den nye.

Refusionen på den statslige Fleksjobordning afhænger af medarbejderens ansættelsesdato. Beregningsgrundlaget til Fleksjobordningen skal fratrækkes den refusion, der gives fra kommunen.

Refusionssatsen afhænger af, hvornår personen er ansat i fleksjobbet. Refusion udbetales til institutionens NemKonto.

Løndele, der ikke kan medregnes, omfatter over-/merarbejdsbetaling, engangstillæg/vederlag, rådighedstillæg, bidrag til fleksjobordningen eller løn under ferie, der ikke er optjent i fleksjobbet.

Andre refusioner og tilskud, som skal fradrages, opgøres som summen af den refusion mv., I har modtaget fra andre. Det vil fx sige refusion fra kommunen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, syge-og barselsdagpenge eller refusion og løntilskud, I har modtaget efter anden lovgivning.

Den andel af beregningsgrundlaget, der refunderes, afhænger af, hvornår personen er ansat i fleksjob.

Under titlen fleksrefusion er det stadigt muligt at opnå et økonomisk tilskud som virksomhed, ved at ansætte en fleksjobber. Dette gælder statslige virksomheder i Danmark, og berør ansættelser af mennesker visiteret til fleksjob, både på den gamle ordning fra før 2013 og den nye.

PERSONENS ANSÆTTELSESTIDSPUNKT Regler for tilskud
Før 1. april 2002 100 procent af beregningsgrundlaget
1. april 2002 – 4. juli 2006 50 procent af beregningsgrundlaget
5. juli 2006 – 31. december

2012

50 procent af beregningsgrundlaget opgjort indenfor følgende maksimum på lønudgiften:

Maksimal lønudgift (kr./kvartal)

 • År 2021: 137.097
 • År 2020: 134.408
 • År 2019: 131.773
 • År 2018: 129.189
Efter 1. januar 2013 Kommunen udbetaler flekslønstilskud direkte til den fleksjobansatte medarbejder. Dette flekslønstilskud skal derfor hverken indregnes i lønudgiften eller fradrages i beregningsgrundlaget.
Institutionerne udbetaler kun løn for det antal timer, den fleksjobansatte er beskæftiget i institutionen.
Statens Administration bevilger 50 procent af de faktiske lønudgifter opgjort indenfor følgende maksimum på lønudgiften:
Maksimal lønudgift (kr./kvartal)

 • År 2021: 137.097
 • År 2020: 134.408
 • År 2019: 131.773
 • År 2018: 129.189
 • År 2017: 126.656

 

Ansøgning om refusion

Ansøg om refusion digitalt på fleksbarsel.dk

Hvis du skal søge for en statsinstitution, skal du vælge blanketten fleksjob-refusionsanmodning-statsinstitution.

Hvis du skal søge for en tilskudsmodtager, skal du vælge blanketten fleksjob- refusionsanmodning ikke-statslige institutioner.

Kilde: https://statens-adm.dk/fleks-og-barsel/den-statslige-fleksjobordning/fleksrefusion/