Invitation til #fleksjobberdagen 2023

Tilmeldingen er åben for private virksomheder, offentlige organisationer og interesse-organisationer der arbejder professionelt med og for fleksjobbere.

  • Deltag med ubegrænset antal arrangementer / lokationer, online eller ved fysisk fremmøde - I bestemmer.
  • Giv bud på hvordan vi sætter fart på det inkluderende arbejdsmarked
  • Giv målgruppen en smagsprøve hvad I tilbyder i det nye år - med nye muligheder.
  • Skab og se muligheder, relationer og salg, og bliv en del af Fleksjobber Netværket

Vi vil deltage
- kontakt os

Tværorganisationelt samarbejde

Inkluderende arbejdsmarked og helheds orienteret indsats af arrangørerne på #fleksjobberdagen
Vores arrangører tæller både store veletablerede virksomheder samt mindre fremadstormende succeser
- alle på hver sin måde har formået at skabe gennemsigtighed på arbejdsmarkedet om fleksjobbernes sag

#fleksjobberdagen 2023 afholdes den 2. november i hele Danmark og hele dagen - med både fysiske, og online arrangementer

#fleksjobberdagn er for ALLE, der ønsker at gøre en håndgribelig indsats over for målgruppen, på kort eller længere sigt

#fleksjobberdagen er for fleksjobbere, på vej til/allerede visiteret, jobcentre, virksomheder, og andre interessenter

Inkluderet i pakken

- ubegrænset antal arrangementer
- målgruppeopdelt arrangementer
- del ud på ubegrænset antal lokationer
- afhold på flere tidspunkter af dagen
- fysiske og/eller online arrangementer
- alene eller i fællesskab med andre interessenter

Det får I

Prisen er kr. 750 inkl. moms

Prisen dækker alt i forbindelse med #fleksjobberdagen
- omtale på i vores SOME kanaler
- omtale på vores website
- pressemeddelelser

Vi vil deltage - kontakt os
udfyld formularen og tilmeld jer #fleksjobberdagen 2023 allerede nu

Hvem, hvad og hvorfor ?

Jeg hedder Knud Kjølhede Petersen og driver Fleksjobber Netværket siden 2009 og brænder for at gøre en håndgribelig forskel for mennesker med funktionsnedsættelse, så de får en fair chance på arbejdsmarkedet.

Kontakt mig og hør mere om #fleksjobberdagen og hvordan I deltager.

Knud Kjølhede Petersen

Vi former vores ESG strategi.

I Fleksjobber Netværket mener vi at det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om den samfund vi er i, for at vi kan tilbyde et troværdigt, princiployalt ærligt og ikke mindst tidssvarende netværk – ikke alene over for medborgere visiteret til fleksjob, men også til mulige samarbejdspartnere som private og offentlige virksomheder, her i blandt anden aktører, Store men vigtige ord.

Enviroment (Miljø & bæredygtighed)

Fleksjobber Netværket er 100% papirfri administration, drift og vedligeholdelse og anvender 30Kwh/måned til IT. Enhver investering og handlen i netværket forsøges at blive gjort med størst hensyntagen til mennesker, lokalt, regionalt og globalt miljø .Vi ved at, vi kan altid blive bedre, også på dette parameter.

Social (Vigtige værdier om ligestilling, brugertilfredshed vs. Samfund)

Fleksjobber Netværket opfordrer alle uanset køn, race, og hvilket som helst andet parameter et menneske kan måles på til at deltage i netværket, og i samfundet omkring debatten. Derudover ønsker vi som netværk konstant at være i dialog med brugere af netværket – heriblandt virksomheder der søger at ansætte fleksjobbere eller blot vil vide mere.

Governance (Ledelsesmæssige forhold såsom ledelsesstil, interessekonflikter, etik og anti-korruption.)

For Fleksjobber Netværket er det vigtigt at der er en klar gennemsigtig struktur i ledelsen, så alle præcist ved hvor beslutninger tages og hvordan de kan påvirkes. Ledelsesstilen er af den karakter, at alle altid er velkomne til at være dialog om den. Vi vil sørge for proaktivt at undgå interessekonflikter for eksempel ved at undersøge netop disse, når opgaver skal udføres eller faciliteres. Vi ønsker at være mod andre som andre skal være mod os, og behandle andre efter samme forskrift. Det er tillige vigtigt for os at undgå korruption, i den forstand, at meningsdannelse og muligheder og indflydelse ikke kan købes i netværket.

Fleksjobber Netværket
#fleksjobberdagen 2. november - hvert år

(C) Fleksjobber Netværket - Alle rettigheder forbeholdes - #fleksjobberdagen 2023 - www.fleksjobbernetvaerket.dk - info@fleksjobbernetvaerket.dk - T: 20253402


Beskyttet af Copyscape