Fasthold en medarbejder med nedsat arbejdsevne

En fleksjobansat medarbejder med nedsat arbejdsevne kan fastholdes – læs mere her om hvordan. Læs mere …