Den politiske side

Den politiske side
https://cache-graphicslib.viator.com/graphicslib/page-images/360x240/149150_Copennhagen_ChristiansborgPalace_shutterstock_136196663.jpg

Billedet viser Chstiansbrog fra en solrig og næsten skyfri himmel. Billedet er lånt fra viator.com

Fleksjobber Netværket er 100% upartisk, dog ønsker med denne side at vise hvad de på Christiansborg værende politiske partier siger omkring arbejdsmarkedsordningen fleksjob, der nu har være sat sammen på en anden måde siden 2013, da den omdiskuterede fleksjobreform blev søssat.

Viu har derfor været i dialog med *partierne på Christiansborg, og bedt dem fortælle om deres holdninger til ordningen, og hvorvidt de har en specefik hjemmeside i partiet, hvor de gør opmærksom dette.

Listen er sorteret på navnet alfabetisk, og partiernes navne er fra Folketingets hjemmeisde ft.dk. Alle svar offentliggørs uredigerede i denne artikel (dog med den undtagelse at der anvendes latrinære udtryk og grove formuleringer, som kan tolkes i mod lovgivning).

Følgende spørgsmål er stillet de ni på Christiansborg registrerede partier.

Har jeres parti en holdning til arbejdsmarkedsordningen fleksjob, og har I et link til jeres hjemmeside hvor I omtaler denne?

Alternativet

På baggrund af jeres henvendelse vedr. vores partis holdning til fleksjob, sender jeg, på vegne af social- og beskæftigelsesordfører Torsten Gejl, følgende skriv i kan bruge på jeres hjemmeside:

 Alternativet er tilhængere af fleksjobordningen, da det giver folk adgang til at være en del af arbejdsmarkedet, også selvom de ikke kan arbejde 37 timer om ugen.

 Vi mener dog at reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 ødelagde ordningen, hvorfor vi er glade for at denne nu evalueres. Alternativets beskæftigelsesordfører har i den sammenhæng blandt andet følgende forslag til forbedringer:

 1) Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal forbedres markant, så både virksomheder undgår videnstab og medarbejdere ramt af helbredsudfordringer har nemmere ved at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

2) Den kommunale brug af fleksjobansattes timer skal sikres med involvering af deres faglige repræsentanter, så vi undgår bl.a. de situationer, hvor kommunerne lover kommende arbejdsgivere, at fleksjobberne modtager betaling for færre timer end de arbejder. Der har været indtil flere uheldige eksempler på, at en kommunal aftale er kommet i stand med arbejdsgiver, hvor fleksjobberens intensitet (effektive arbejdstid) er forhandlet ned uden reelt først at have været afprøvet i en reel ansættelse med prøvetid.

3) Brugen af kompensationsprincippet skal i langt højere grad understøtte fleksjobbernes samlede økonomi, så de i højere grad er sidestillet med det overenskomsterne for området for ordinært ansatte. Således også at deres adgang til pension, ferieoptjening og samlet indkomst sker ud fra det selvsamme kompensationsprincip som benyttes i den danske arbejdsmarkedsmodel Flexicurity

Dansk Folkeparti Afventer svar

Enhedslisten 

Mette Frederiksens grove forringelser af fleksjobordningen er en skandale, der skal rettes op på hurtigst muligt. Enhedslisten går ind for en ordning, hvor fleksjobordningen finansieres af arbejdsgiverne, således at de arbejdsgivere der påtager sig et ansvar belønnes, og de andre får lov til at betale til en ordning der gavner samfundet og den enkelte. Det vil samtidig betyde, at vi kan vende tilbage til princippet om, at ingen skal diskrimineres på arbejdsmarkedet på grund af et handicap. Enhedslisten bakker varmt op om de 6 krav som mere end 100 fagforeninger har rejst til ændringer af lovgivningen om førtidspenison/fleksjob.

Jeg kan i øvrigt fortælle jer, at vi i starter det nye år med en offensiv for at lægge maksimalt pres på forligspartierne bag føp-fleksreformen. Der kommer også en kampagneside, så hold øje med enhedslisten.dk.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti ønsker at skabe et fleksibelt arbejdsmarkedet, der skaber plads til den enkelte og understøtter det private initiativ. Samtidig er det vigtigt, at vi tager hånd om de, der står på kanten af arbejdsmarkedet, så vi får alle med – og giver muligheden for at den enkelte kan skabe sig det liv, som de vil.   

Spørgsmålet omkring vores holdning til fleksjobs ordningen afspejler sig i høj grad af, hvilken specifik del af fleksjobsordningen der er tale om. Derfor er her vedhæftet et par ordførertaler på området (hvoraf særligt den første kan ses relevant i denne sammenhæng):

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L53/BEH1-17/forhandling.htm

http://www.ft.dk/samling/20142/lovforslag/L4/BEH1-3/forhandling.htm#t8006626566C54F4D83904A2F9E3DAF68tab3¨

I kan læse mere vores holdning til arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitik her: https://konservative.dk/politik/alle-emner/beskaeftigelsespolitik/

IInuit Ataqatigiit Afventer svar

Javnaðarflokkurin Afventer svar

Liberal Alliance Afventer svar

Radikale Venstre Afventer svar

Socialdemokratiet

Mange tak for din henvendelse og for din interesse i Socialdemokratiet. Først skal jeg beklage den sene tilbagemelding. Socialdemokratiet får rigtig mange henvendelser, og vi kan desværre ikke altid nå at svare alle så hurtigt, som vi gerne ville. I Socialdemokratiet er vi meget positive overfor fleksjobordningen. Det er vigtigt, at vi har en ordning, hvor dem med nedsat arbejdsevne har mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab.I Socialdemokratiet tror vi på, at det er vigtigt at have et arbejde. Ikke bare for samfundsøkonomiens skyld. Men også for hver enkelt, der oplever at kollegerne på arbejdspladsen regner med en. For hver enkelt, der oplever at være en del af et fællesskab og sammen få en arbejdsplads til at fungere. Fleksjobordningen skaber rammerne for et rummeligt arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, der anerkender, at selv få arbejdstimer kan være nok til at skabe en positiv spiral for personer, hvor alternativet ellers kunne være et liv på førtidspension. Tak fordi du tog dig tid til at skrive.

 

Socialistisk Folkeparti Afventer svar

Tjóðveldi Afventer svar

Venstre Afventer svar


Afsluttende bemærkning fra Fleksjobber Netværket

Vi har udover at kontakte de enkelte partier via e-mail også sendt en mail partiernes medlemmer i Beskæftigelsesudvalget for at høre deres parti’s mening, men har ikke hørt fra nogen af dem. Da Fleksjobber Netværket er upolitisk unlader vi derfor at tolke situationen, men ærger os over at folkevalgte ikke mener det højt pririoteret adspurgt af deres vælgere, at svare på et simpelt spørgsmål omkring deres politik.