Bisidderhjælpen

Er du blevet indkaldt til møde på jobcentret, kommunen, i statsforvaltningen eller andet i det offentlige, så har du som borger ret til en bisidder. Ifølge Forvaltningslovens § 8 har du mulighed for at lade dig repræsentere eller bistå af andre – så du er sikker på, at din sag bliver belyst korrekt og retfærdigt.

Hos Bisidderhjælpen har de et team af erfarne bisiddere, som hjælper med at skabe overblik, klarhed og ikke mindst at stille de relevante spørgsmål, som tilgodeser dine interesser og muligheder. En bisidder kan også være et familiemedlem, en ven eller kollega, men med en professionel og erfaren bisidder – med den rette forvaltningsindsigt – så er du garanteret indgående indsigt indenfor det sagsområde, situationen vedrører. Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og hør om tilknytning af en bisidder vil være ideelt i din konkrete sag.

Bisidderodningens hjemmeside finder du på https://bisidderhjaelpen.dk/

Print Friendly, PDF & Email