Advarsler, frister og eksempler

Advarsler til medarbejdere er en alvorlig sag, uanset om medarbejderen er ansat i et fleksjob eller ej, og det er vigtigt
at sikre, at de indeholder de nødvendige oplysninger og følger de rette procedurer. Her er nogle vigtige punkter, der
bør overvejes, når du udsteder en advarsel til en medarbejder

Hvad skal en advarsel indeholde?

En advarsel skal indeholde følgende oplysninger:

Navnet på medarbejderen
Årsagen til advarslen
En beskrivelse af de forventede ændringer i adfærd eller præstation
En tidsramme for forbedring
Konsekvenserne af manglende forbedring
En erklæring om, at advarslen vil blive registreret i medarbejderens personalefil

Frister

Når du udsteder en advarsel, er det vigtigt at give medarbejderen en rimelig tidsramme til at forbedre sin adfærd eller
præstation. Dette kan variere afhængigt af situationen, men generelt bør en tidsramme på 30-90 dage være
passende.

Eksempler på advarsler

Her er tre eksempler på advarsler, der kan udstedes til medarbejdere:
Det er kun eksempler, og du kan tilføje, rette eller lave dine egne. Du skal som arbejdsgiver sørge for at overholde
lovgivningen når du forfatter dusse tekster – du må eksempelvis ikke give advarsler der bunder i forskelsbehandling

1. Advarsel for dårlig præstation

Kære [medarbejderens navn],

Jeg skriver for at informere dig om, at din præstation på arbejdspladsen ikke har opfyldt vores forventninger. Vi har
bemærket gentagne fejl og manglende overholdelse af deadlines i dine opgaver.
Vi forventer, at du forbedrer din præstation og opfylder vores standarder inden for de næste 60 dage. Hvis du ikke
gør det, vil vi tage yderligere skridt, herunder muligvis afskedigelse.

Denne advarsel vil blive registreret i din personalefil.

Venlig hilsen,
[Din navn]

2. Advarsel for dårlig adfærd

Kære [medarbejderens navn],

Vi har modtaget klager fra dine kolleger om din uhensigtsmæssige adfærd på arbejdspladsen. Dette omfatter at tale
ned til andre, være uhøflig og respektløs over for andre og ikke samarbejde med dit team.
Vi forventer, at du ændrer din adfærd og opfører dig professionelt og respektfuldt over for dine kolleger inden for de
næste 30 dage. Hvis du ikke gør det, vil vi tage yderligere skridt, herunder muligvis afskedigelse.

Denne advarsel vil blive registreret i din personalefil.

Venlig hilsen,
[Dit navn]

3. Advarsel for overtrædelse af politikker

Kære [medarbejderens navn],

Vi har opdaget, at du har overtrådt vores politikker ved at [indsæt overtrædelse]. Dette er en alvorlig overtrædelse af
vores politikker og kan ikke tolereres.
Vi forventer, at du overholder vores politikker og undgår yderligere overtrædelser. Hvis du ikke gør det, vil vi tage
yderligere skridt, herunder muligvis afskedigelse.

Denne advarsel vil blive registreret i din personalefil.

Venlig hilsen,
[Dit navn]

Konklusion

Advarsler til medarbejdere er en alvorlig sag, men ved at følge de rigtige procedurer og give klare oplysninger og
frister, kan du sikre, at advarslen er effektiv og retfærdig. Brug disse eksempler som en guide til at udstede en
advarsel til en medarbejder på din arbejdsplads.

Forskellen på advarsel og påtale


En advarsel og en påtale er to forskellige typer disciplinære handlinger, som kan blive givet af en arbejdsgiver til en
medarbejder.

En advarsel er normalt den første disciplinære handling, som en arbejdsgiver vil gøre brug af. Det er en skriftlig
meddelelse, som informerer medarbejderen om, at de har overtrådt en bestemt adfærdsregel eller politik på
arbejdspladsen, og at gentagne overtrædelser kan føre til yderligere disciplinære handlinger, som f.eks. suspension
eller opsigelse.

En påtale er normalt mere alvorlig end en advarsel og kan blive givet, hvis en medarbejder har gentagne
overtrædelser eller har overtrådt en alvorlig regel eller politik på arbejdspladsen. Det kan også blive givet i tilfælde af
en enkeltstående alvorlig overtrædelse. En påtale kan have mere alvorlige konsekvenser end en advarsel, f.eks.
suspension eller opsigelse.

I begge tilfælde vil det afhænge af arbejdsgiverens politik og den konkrete situation, hvornår en advarsel eller en
påtale bliver givet