Handicapkonventionen

FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Konventionen er en menneskerettigheds-konvention, der skal sikre de grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap. I juli 2009 ratificerede Danmark konventionen. Danmark skal herefter sikre, at Læs mere …